fbpx

ทัวร์ยุโรป FRANCE MONT SAINT MICHEL (EY) 7วัน 4คืน CDG07 – EU5423732

รหัสทัวร์ : EU5423732
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ยุโรป FRANCE MONT SAINT MICHEL (EY) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 58,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองรูอ็อง  มองซ์แซงต์มิเชล  ปารีส  พระราชวังแวร์ซายส์  วิหารซาเคร-เกอร์  ประตูชัย  ชองป์เอลิเซ่  หอไอเฟล  ล่องเรือบาโตมุชอิสระฟรีเดย์ ณ กรุงปารีส (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูหอยเอสคาโก้
พิเศษ : นอนมองซ์แซงต์มิเชล 1 คืน / อิสระ 1 วันในปารีส

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  อาบูดาบี  ปารีส (ฝรั่งเศส)  เมืองรูอ็อง  มองซ์แซงต์มิเชล  ปารีส  พระราชวังแวร์ซายส์  วิหารซาเคร-เกอร์  ประตูชัย  ชองป์เอลิเซ่  หอไอเฟล  ล่องเรือบาโตมุชอิสระฟรีเดย์ ณ กรุงปารีส (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินฝรั่งเศส  อาบูดาบี  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม1-7 / 12-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-25 (วันปิยมหาราช)58,999
ตุลาคม
1-7 / 12-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-25 (วันปิยมหาราช)58,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 อาบูดาบี – ปารีส (ฝรั่งเศส) – เมืองรูอ็อง – มองซ์แซงต์มิเชล IBIS PONTORSON BAIE DU, MONT SAINT MICHEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ IBIS CDG AIRPORT , CDG PARIS ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 วิหารซาเคร-เกอร์ – ประตูชัย – ชองป์เอลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช IBIS CDG AIRPORT , CDG PARIS ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
5 อิสระฟรีเดย์ ณ กรุงปารีส (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) IBIS CDG AIRPORT , CDG PARIS ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
6 สนามบินฝรั่งเศส – อาบูดาบี
7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อาบูดาบี – ปารีส (ฝรั่งเศส) – เมืองรูอ็อง – มองซ์แซงต์มิเชล
 • โรงแรม
 • IBIS PONTORSON BAIE DU, MONT SAINT MICHEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์
 • โรงแรม
 • IBIS CDG AIRPORT , CDG PARIS ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วิหารซาเคร-เกอร์ – ประตูชัย – ชองป์เอลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช
 • โรงแรม
 • IBIS CDG AIRPORT , CDG PARIS ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระฟรีเดย์ ณ กรุงปารีส (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • IBIS CDG AIRPORT , CDG PARIS ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฝรั่งเศส – อาบูดาบี
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม