fbpx

ทัวร์ยุโรป FRANCE ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล เคาน์ดาวน์ปีใหม่ (SQ) 7วัน 4คืน ZGCDG-2204SQ – EU2822137

รหัสทัวร์ : EU2822137
เดินทาง : Dec 2022
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ยุโรป FRANCE ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล เคาน์ดาวน์ปีใหม่ (SQ) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 51,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงปารีส  มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์  จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด  เสาโอเบลิสก์  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่  ล่องเรือบาโตมูช  มองซ์แซงต์มิเชล  เมืองรูอ็อง  มหาวิหารรูอ็อง  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  กรุงปารีส  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว)  หอไอเฟล  ประตูชัยฝรั่งเศส  พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  พระราชวังแวร์ซายส์  เอาท์เล็ท ลาวาเล่ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชางงี  สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล  กรุงปารีส  มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์  จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด  เสาโอเบลิสก์  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่  ล่องเรือบาโตมูช  มองซ์แซงต์มิเชล  เมืองรูอ็อง  มหาวิหารรูอ็อง  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  กรุงปารีส  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว)  หอไอเฟล  ประตูชัยฝรั่งเศส  พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  พระราชวังแวร์ซายส์  เอาท์เล็ท ลาวาเล่  สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล  สนามบินชางงี  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม6-12 (วันรัฐธรรมนูญ)51,990
27-2 ม.ค. / 29-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)59,990
ธันวาคม
6-12 (วันรัฐธรรมนูญ)51,990
27-2 ม.ค. / 29-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)59,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี
2 สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารีส – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – มหาวิหารรูอ็อง – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – กรุงปารีส Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว) Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่ Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินชางงี
7 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารีส – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช
 • โรงแรม
 • Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – มหาวิหารรูอ็อง – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – กรุงปารีส
 • โรงแรม
 • Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว)
 • โรงแรม
 • Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่
 • โรงแรม
 • Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินชางงี
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
 • โรงแรม