fbpx

ทัวร์ยุโรป FRANCE ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ (SQ) 7วัน 4คืน ZGCDG-2306SQ – EU2823558

รหัสทัวร์ : EU2823558
เดินทาง : Sep-Dec 2023
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ยุโรป FRANCE ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ (SQ) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองรูอ็อง  มหาวิหารรูอ็อง  มองซ์แซงต์มิเชล  มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล  กรุงปารีส  พระราชวังแวร์ซายส์  เอาท์เล็ท ลาวาเล่  หอไอเฟล  ประตูชัยฝรั่งเศส  พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  มงต์มาตร์  มหาวิหารซาเครเกอร์  จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด  เสาโอเบลิสก์  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่  ล่องเรือบาโตมูช  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้
พิเศษ : พักมองแซงต์ 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชางงี  สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล  เมืองรูอ็อง  มหาวิหารรูอ็อง  มองซ์แซงต์มิเชล  มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล  กรุงปารีส  พระราชวังแวร์ซายส์  เอาท์เล็ท ลาวาเล่  หอไอเฟล  ประตูชัยฝรั่งเศส  พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  มงต์มาตร์  มหาวิหารซาเครเกอร์  จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด  เสาโอเบลิสก์  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่  ล่องเรือบาโตมูช  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล  สนามบินชางงี  สนามบินสุวรรณภูมิ  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**

 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน15-2165,990
กันยายน
15-2165,990
พฤศจิกายน17-2359,990
พฤศจิกายน
17-2359,990
ธันวาคม28-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)69,990
ธันวาคม
28-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)69,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – เมืองรูอ็อง – มหาวิหารรูอ็อง – มองซ์แซงต์มิเชล – มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล Ibis Pontorson Baie Du, Mont Saint Michel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่ Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – มงต์มาตร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินชางงี
7 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – เมืองรูอ็อง – มหาวิหารรูอ็อง – มองซ์แซงต์มิเชล – มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล
 • โรงแรม
 • Ibis Pontorson Baie Du, Mont Saint Michel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่
 • โรงแรม
 • Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – มงต์มาตร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช
 • โรงแรม
 • Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินชางงี
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม