fbpx

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EUROPE France Swiss Italy (EK) 10วัน 7คืน BT-EUR578-EK – EU0923549

รหัสทัวร์ : EU0923549
เดินทาง : Jul 2023
ระยะเวลา : 10D7N

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EUROPE France Swiss Italy (EK) 10วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 112,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงปารีส  จัตุรัสทรอกาเดโร  ล่องเรือแม่น้ำแซนชมหอไอเฟล  ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  ห้างลา ซามาริแตง  พระราชวังแวร์ซายส์  เมืองดิฌง  เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  เมืองอินเทอลาเก้น  ถนน Hoheweg  เมืองกรินเดอวาลด์  กระเช้า Eiger Express  อุโมงค์น้ำแข็ง  อุโมงค์โลกอัลไพน์  พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต  Jungfrau Panorama view  เมืองเลาเทอร์บรุนเนน  มิลาน  มหาวิหารมิลาน  กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด  เกาะเวนิส  จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค  มหาวิหารซันมาร์โก  พระราชวังดอร์จ  หอระฆังซันมาร์โก  สะพานถอนหายใจ  สะพานรีอาลโต้  เวนิสเมสเตร้  เมืองฟลอเร้นซ์  มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร  เมืองปิซ่า  จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม  หอเอนเมืองปีซ่า  กรุงโรม  น้ำพุเทรวี่  บันไดสเปน  นครรัฐวาติกัน  มหาวิหารนักบุญปีเตอร์  จัตุรัสนักบุญปีเตอร์  โคลอสเซี่ยม  โรมันฟอรั่ม   Designer Outlet Castel Romano McArthurGlen **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**
กิน : อาหารไทย / หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส พร้อมไวน์แดง / เมนูสวิสชีสฟอง 3 ชนิดชีส ออย และช็อกโกแล็ต แบบจัดเต็ม / ทานอาหารบนยอดเขาจุงฟราว / เมนูสปาเก็ตตี้เส้นหมึกดำเวนิส / พิซซ่าสูตรอิตาลีแท้
พิเศษ : ที่พัก 3-4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินดูไบ  กรุงปารีส  จัตุรัสทรอกาเดโร  ล่องเรือแม่น้ำแซนชมหอไอดฟล  ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  ห้างลา ซามาริแตง  พระราชวังแวร์ซายส์  เมืองดิฌง  เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  เมืองอินเทอลาเก้น  ถนน Hoheweg  เมืองกรินเดอวาลด์  กระเช้า Eiger Express  อุโมงค์น้ำแข็ง  อุโมงค์โลกอัลไพน์  พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต  Jungfrau Panorama view  เมืองเลาเทอร์บรุนเนน  มิลาน  มหาวิหารมิลาน  กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด  เกาะเวนิส  จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค  มหาวิหารซันมาร์โก  พระราชวังดอร์จ  หอระฆังซันมาร์โก  สะพานถอนหายใจ  สะพานรีอาลโต้  เวนิสเมสเตร้  เมืองฟลอเร้นซ์  มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร  เมืองปิซ่า  จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม  หอเอนเมืองปีซ่า  กรุงโรม  น้ำพุเทรวี่  บันไดสเปน  นครรัฐวาติกัน  มหาวิหารนักบุญปีเตอร์  จัตุรัสนักบุญปีเตอร์  โคลอสเซี่ยม  โรมันฟอรั่ม   Designer Outlet Castel Romano McArthurGlen  ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน  ดูไบ  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม26-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)112,999
กรกฎาคม
26-4 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)112,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินดูไบ • กรุงปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซนชมหอไอเฟล • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ห้างลา ซามาริแตง Mercure La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 พระราชวังแวร์ซายส์ • เมืองดิฌง Mercure Dijon Clemenceau หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg Hotel Central Continental AG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต • Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • มิลาน NH Milano Fiera หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6 มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้ Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7 เมืองฟลอเร้นซ์ • มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร • เมืองปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า AC Pisa หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
8 กรุงโรม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน Novotel Roma Est หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
9 นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ • จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ • โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอรั่ม • Designer Outlet Castel Romano McArthurGlen
10 ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน • ดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดูไบ • กรุงปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซนชมหอไอเฟล • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ห้างลา ซามาริแตง
 • โรงแรม
 • Mercure La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังแวร์ซายส์ • เมืองดิฌง
 • โรงแรม
 • Mercure Dijon Clemenceau หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg
 • โรงแรม
 • Hotel Central Continental AG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต • Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • มิลาน
 • โรงแรม
 • NH Milano Fiera หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้
 • โรงแรม
 • Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฟลอเร้นซ์ • มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร • เมืองปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า
 • โรงแรม
 • AC Pisa หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงโรม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน
 • โรงแรม
 • Novotel Roma Est หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ • จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ • โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอรั่ม • Designer Outlet Castel Romano McArthurGlen
 • โรงแรม
 • วันที่ 10
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน • ดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม