fbpx

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EUROPE FRANCE SWISS ITALY (EK) 10วัน 7คืน BT-EUR878-EK – EU0923245

รหัสทัวร์ : EU0923245
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 10D7N

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EUROPE FRANCE SWISS ITALY (EK) 10วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 102,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงปารีส  ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์  ถนนช็องเซลีเซ  พระราชวังแวร์ซายส์  จัตุรัสทอคาเดโร  ล่องเรือแม่น้ำแซน  ห้าง Samaritaine  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  เมืองดิฌง  เมืองอินเทอลาเก้น  ถนน Hoheweg   เมืองกรินเดอวาลด์  กระเช้า Eiger Express  อุโมงค์น้ำแข็ง  อุโมงค์โลกอัลไพน์  พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต  Jungfrau Panorama view  เมืองเลาเทอร์บรุนเนน  น้ำตกชเตาบ์บาค  มิลาน   มหาวิหารมิลาน  กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด  เกาะเวนิส  จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค  มหาวิหารซันมาร์โก  พระราชวังดอร์จ  หอระฆังซันมาร์โก  สะพานถอนหายใจ  สะพานรีอาลโต้  เวนิสเมสเตร้  The mall Outlet Firenze  เมืองปิซ่า  จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม  หอเอนเมืองปีซ่า  กรุงโรม  โคลอสเซี่ยม  โรมันฟอรั่ม  น้ำพุเทรวี่  บันไดสเปน  นครรัฐวาติกัน  มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**
กิน : พิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส พร้อมไวน์แดง / ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว / เมนูสปาเก็ตตี้เส้นหมึกดำเวนิส / อาหารไทย / เมนู พิซซ่าสูตรอิตาลีแท้ !!

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินดูไบ  กรุงปารีส  ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์  ถนนช็องเซลีเซ  พระราชวังแวร์ซายส์  จัตุรัสทอคาเดโร  ล่องเรือแม่น้ำแซน  ห้าง Samaritaine  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  เมืองดิฌง  เมืองอินเทอลาเก้น  ถนน Hoheweg   เมืองกรินเดอวาลด์  กระเช้า Eiger Express  อุโมงค์น้ำแข็ง  อุโมงค์โลกอัลไพน์  พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต  Jungfrau Panorama view  เมืองเลาเทอร์บรุนเนน  น้ำตกชเตาบ์บาค  มิลาน   มหาวิหารมิลาน  กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด  เกาะเวนิส  จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค  มหาวิหารซันมาร์โก  พระราชวังดอร์จ  หอระฆังซันมาร์โก  สะพานถอนหายใจ  สะพานรีอาลโต้  เวนิสเมสเตร้  The mall Outlet Firenze  เมืองปิซ่า  จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม  หอเอนเมืองปีซ่า  กรุงโรม  โคลอสเซี่ยม  โรมันฟอรั่ม  น้ำพุเทรวี่  บันไดสเปน  นครรัฐวาติกัน  มหาวิหารนักบุญปีเตอร์  ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน  ดูไบ  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน(เต็มทุกกรุ๊ป)102,999
เมษายน
(เต็มทุกกรุ๊ป)102,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินดูไบ • กรุงปารีส • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ Novotel Paris Est หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 พระราชวังแวร์ซายส์ • จัตุรัสทอคาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ห้าง Samaritaine • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ Novotel Paris Est หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 เมืองดิฌง • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg HOTEL CENTRAL CONTINENTAL AG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต • Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • น้ำตกชเตาบ์บาค • มิลาน NH Milano Fiera หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6 มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้ Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7 The mall Outlet Firenze • เมืองปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า The Gate Hotel หรือเทียบเท่า
8 กรุงโรม • โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอรั่ม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า
9 นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ • ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน • ดูไบ
10 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดูไบ • กรุงปารีส • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ
 • โรงแรม
 • Novotel Paris Est หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังแวร์ซายส์ • จัตุรัสทอคาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ห้าง Samaritaine • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • โรงแรม
 • Novotel Paris Est หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองดิฌง • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg
 • โรงแรม
 • HOTEL CENTRAL CONTINENTAL AG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต • Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • น้ำตกชเตาบ์บาค • มิลาน
 • โรงแรม
 • NH Milano Fiera หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้
 • โรงแรม
 • Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • The mall Outlet Firenze • เมืองปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า
 • โรงแรม
 • The Gate Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงโรม • โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอรั่ม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน
 • โรงแรม
 • Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ • ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน • ดูไบ
 • โรงแรม
 • วันที่ 10
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม