fbpx

ทัวร์ยุโรป EXTRAORDINARY CAMPAIGN FRANCE SWITZERLAND GERMANY (EK) 8วัน 5คืน KER010811-EK – EU5523715

รหัสทัวร์ : EU5523715
เดินทาง : Oct-Dec 2023
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป EXTRAORDINARY CAMPAIGN FRANCE SWITZERLAND GERMANY (EK) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 69,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปารีส(ฝรั่งเศส)  มงต์มาตร์  ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (ขึ้นรถราง)  จัตุรัสทรอคาเดโร  หอไอเฟล  พิพิธภัณฑ์ลูฟว์  Duty Free  ห้าง La Samaritaine  ล่องเรือบาโตมูช  ประตูชัย  ดีจอง  โบสถ์แซ็ง-เบนีญ  พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำเมือง  โบสถ์เซนต์มิเชล  กอลมาร์  ชมเมืองกอลมาร์  เมืองทิทิเซ่  ทะเลสาบทิทิเซ่  ป่าดำ  โรงงานนาฬิกากุ๊กกู  เมืองไบรท์เนา(เยอรมัน)  เมืองโกล เดอ ปิยง  ขึ้นกระเช้าขึ้น กลาเซียร์ 3000  เมืองเบิร์น  บ่อหมีสีน้ำตาล  ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์  ประตูเมืองโบราณ  น้ำพุปีศาจกินเด็ก  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  ศาลาว่าการ  เมืองอินเทอลาเคน  ทะเลสาบเบรียนซ์  สะพานอิเซล์ทวาลด์  เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  เมืองซูริค  จัตุรัสปาราเดพลาทซ์  โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์  ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ  ถนนออกัสตินเนอร์กาส  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พิชิตเขา Glacier 3000

สนามบินสุวรรณภูมิ  ปารีส(ฝรั่งเศส)  มงต์มาตร์  ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (ขึ้นรถราง)  จัตุรัสทรอคาเดโร  หอไอเฟล  พิพิธภัณฑ์ลูฟว์  Duty Free  ห้าง La Samaritaine  ล่องเรือบาโตมูช  ประตูชัย  ดีจอง  โบสถ์แซ็ง-เบนีญ  พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำเมือง  โบสถ์เซนต์มิเชล  กอลมาร์  ชมเมืองกอลมาร์  เมืองทิทิเซ่  ทะเลสาบทิทิเซ่  ป่าดำ  โรงงานนาฬิกากุ๊กกู  เมืองไบรท์เนา(เยอรมัน)  เมืองโกล เดอ ปิยง  ขึ้นกระเช้าขึ้น กลาเซียร์ 3000  เมืองเบิร์น  บ่อหมีสีน้ำตาล  ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์  ประตูเมืองโบราณ  น้ำพุปีศาจกินเด็ก  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  ศาลาว่าการ  เมืองอินเทอลาเคน  ทะเลสาบเบรียนซ์  สะพานอิเซล์ทวาลด์  เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  เมืองซูริค  จัตุรัสปาราเดพลาทซ์  โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์  ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ  ถนนออกัสตินเนอร์กาส  สนามบินซูริค  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-1269,999
20-27 / 23-30 (วันปิยมหาราช)75,999
ตุลาคม
5-1269,999
20-27 / 23-30 (วันปิยมหาราช)75,999
พฤศจิกายน8-15 / 9-16 / 10-17 / 12-19 / 14-21 / 15-22 / 16-23 / 18-25 / 19-26 / 22-29 / 25-2 ธ.ค. / 27-4 ธ.ค. / 28-5 ธ.ค.69,999
พฤศจิกายน
8-15 / 9-16 / 10-17 / 12-19 / 14-21 / 15-22 / 16-23 / 18-25 / 19-26 / 22-29 / 25-2 ธ.ค. / 27-4 ธ.ค. / 28-5 ธ.ค.69,999
ธันวาคม4-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)75,999
ธันวาคม
4-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)75,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ปารีส(ฝรั่งเศส) – มงต์มาตร์ – ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (ขึ้นรถราง) – จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล –– พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ – Duty Free – ห้าง La Samaritaine – ล่องเรือบาโตมูช Hotel ibis Paris Porte D'Orleans หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ประตูชัย - ดีจอง – โบสถ์แซ็ง-เบนีญ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำเมือง – โบสถ์เซนต์มิเชล – กอลมาร์ Hotel Ibis Styles Colmar Nord หรือเทียบเท่า
4 ชมเมืองกอลมาร์ - เมืองทิทิเซ่ - ทะเลสาบทิทิเซ่ – ป่าดำ - โรงงานนาฬิกากุ๊กกู – เมืองไบรท์เนา(เยอรมัน) Hotel Hofgut Sternen หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 เมืองโกล เดอ ปิยง - ขึ้นกระเช้าขึ้น กลาเซียร์ 3000 Hôtel Les Sources หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
6 เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ศาลาว่าการ - เมืองอินเทอร์ลาเคน Hotel Central-Continental หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
7 อินเทอลาเคน – ทะเลสาบเบรียนซ์ - สะพานอิเซล์ทวาลด์ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - สนามบินซูริค
8 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปารีส(ฝรั่งเศส) – มงต์มาตร์ – ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (ขึ้นรถราง) – จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟล –– พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ – Duty Free – ห้าง La Samaritaine – ล่องเรือบาโตมูช
 • โรงแรม
 • Hotel ibis Paris Porte D'Orleans หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ประตูชัย - ดีจอง – โบสถ์แซ็ง-เบนีญ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำเมือง – โบสถ์เซนต์มิเชล – กอลมาร์
 • โรงแรม
 • Hotel Ibis Styles Colmar Nord หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมเมืองกอลมาร์ - เมืองทิทิเซ่ - ทะเลสาบทิทิเซ่ – ป่าดำ - โรงงานนาฬิกากุ๊กกู – เมืองไบรท์เนา(เยอรมัน)
 • โรงแรม
 • Hotel Hofgut Sternen หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโกล เดอ ปิยง - ขึ้นกระเช้าขึ้น กลาเซียร์ 3000
 • โรงแรม
 • Hôtel Les Sources หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ศาลาว่าการ - เมืองอินเทอร์ลาเคน
 • โรงแรม
 • Hotel Central-Continental หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อินเทอลาเคน – ทะเลสาบเบรียนซ์ - สะพานอิเซล์ทวาลด์ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - สนามบินซูริค
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม