fbpx

ทัวร์ยุโรป FRANCE ปารีส มองซ์แซงต์ทิเชล รูอ็องซ์ (VN) 7วัน 4คืน ZGCDG-2303VN – EU2823177

รหัสทัวร์ : EU2823177
เดินทาง : May-Jun 2023
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ยุโรป FRANCE ปารีส มองซ์แซงต์ทิเชล รูอ็องซ์ (VN) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองรูอ็อง  มองซ์แซงต์มิเชล  กรุงปารีส  พระราชวังแวร์ซายส์  เอาท์เล็ท ลาวาเล่  หอไอเฟล  ประตูชัยฝรั่งเศส  พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์  จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด  เสาโอเบลิสก์  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่  ล่องเรือบาโตมูช  อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้
พิเศษ : อิสระ 1 วัน ณ กรุงปารีส

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินโหน่ยบ่าย  สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล  เมืองรูอ็อง  มองซ์แซงต์มิเชล  กรุงปารีส  พระราชวังแวร์ซายส์  เอาท์เล็ท ลาวาเล่  หอไอเฟล  ประตูชัยฝรั่งเศส  พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์  จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด  เสาโอเบลิสก์  โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่  ล่องเรือบาโตมูช  อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล  สนามบินโหน่ยบ่าย  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม31-6 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)59,990
พฤษภาคม
31-6 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)59,990
มิถุนายน14-2059,990
มิถุนายน
14-2059,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย
2 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – เมืองรูอ็อง – มองซ์แซงต์มิเชล Ibis Pontorson Baie Du, Mont Saint Michel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 มองซ์แซงต์มิเชล – กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่ Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินโหน่ยบ่าย
7 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – เมืองรูอ็อง – มองซ์แซงต์มิเชล
 • โรงแรม
 • Ibis Pontorson Baie Du, Mont Saint Michel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มองซ์แซงต์มิเชล – กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่
 • โรงแรม
 • Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – มงต์มาตร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช
 • โรงแรม
 • Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Ibis Paris CDG Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินโหน่ยบ่าย
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม