fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ ใบไม้เปลี่ยนสี (SL) 6วัน 4คืน ZGNRT-2308SL – J28231222

รหัสทัวร์ : J28231222
เดินทาง : Nov 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ ใบไม้เปลี่ยนสี (SL) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  ศาลเจ้าโคมิตาเดะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อุโมงค์เมเปิ้ล  อิออน มอลล์  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาซึกิจิ  ถนนต้นแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น  ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : ทานขาปูยักษ์ / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น / หม้อไฟนาเบะโฮโต
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อุโมงค์เมเปิ้ล ถนนแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น

สนามบินดอนเมือง  สนามบินนาริตะ  นาริตะ   วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  ศาลเจ้าโคมิตาเดะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อุโมงค์เมเปิ้ล  อิออน มอลล์  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาซึกิจิ  ถนนต้นแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น  ช้อปปิ้งชินจูกุ  สนามบินนาริตะ  สนามบินดอนเมือง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน11-16 / 15-20 / 18-23 / 22-27 / 25-30 / 29-4 ธ.ค.30,990
พฤศจิกายน
11-16 / 15-20 / 18-23 / 22-27 / 25-30 / 29-4 ธ.ค.30,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ Narita Gateway Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ Hotel Fujisan Garden, Yamanakako ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล - อิออน มอลล์ Narita Gateway Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Narita Gateway Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ตลาดปลาซึกิจิ - ถนนต้นแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น - ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินนาริตะ
6 สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ
 • โรงแรม
 • Narita Gateway Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • Hotel Fujisan Garden, Yamanakako ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อุโมงค์เมเปิ้ล - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • Narita Gateway Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Narita Gateway Hotel, Narita ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาซึกิจิ - ถนนต้นแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น - ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม