fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ อุโมงค์ซากุระ นิกโก้ (TG) 5วัน 3คืน BT-NRT03-TG – J0924334

รหัสทัวร์ : J0924334
เดินทาง : Mar 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ อุโมงค์ซากุระ นิกโก้ (TG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 43,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองคานากาว่า  ปราสาทโอดาวาระ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค   กิจกรรมชงชา  จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ   ช้อปปิ้งชินจูกุ  เมืองนิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  เมืองอิบารากิ   พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  อิออน  มอลล์
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักย่านโตเกียว 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  เมืองคานากาว่า  ปราสาทโอดาวาระ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค   กิจกรรมชงชา  จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ   ช้อปปิ้งชินจูกุ  เมืองนิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  เมืองอิบารากิ   พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  อิออน  มอลล์   ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ   สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม16-2043,999
23-2752,999
31-4 เม.ย.45,999
มีนาคม
16-2043,999
23-2752,999
31-4 เม.ย.45,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ              
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • เมืองคานากาว่า • ปราสาทโอดาวาระ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • กิจกรรมชงชา • จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ • ช้อปปิ้งชินจูกุ TOKYO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เมืองนิกโก้ • ศาลเจ้าโทโชกุ • เมืองอิบารากิ • พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ • อิออน มอลล์ MARROAD INTERNATIOPNAL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 •  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ              
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • เมืองคานากาว่า • ปราสาทโอดาวาระ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • กิจกรรมชงชา • จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • TOKYO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนิกโก้ • ศาลเจ้าโทโชกุ • เมืองอิบารากิ • พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIOPNAL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม