fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ (FD) 5วัน 3คืน BT-FUK05-FD – J0923592

รหัสทัวร์ : J0923592
เดินทาง : Jun-Sep 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ (FD) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 26,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฟุกุโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล  ทะเลสาบคินริน  เมืองเบปปุ   บ่อยูมิ จิโกกุ  หุบเขาทาคาชิโฮ  ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ  เมืองคุมาโมโต้  ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ  ปราสาทคุมาโมโต้  โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท  DUTY FREE  ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
กิน : buffet shabu / buffet yakiniku
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

สนามบินดอนเมือง  เมืองฟุกุโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล  ทะเลสาบคินริน  เมืองเบปปุ   บ่อยูมิ จิโกกุ  หุบเขาทาคาชิโฮ  ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ  เมืองคุมาโมโต้  ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ  ปราสาทคุมาโมโต้  โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท  DUTY FREE  ช้อปปิ้งย่านเทนจิน  สนามบินฟุกุโอกะ  สนามบินดอนเมือง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน8-1226,99923,999
15-19 / 22-26 / 29-3 ก.ค.26,999
มิถุนายน
8-1226,99923,999
15-19 / 22-26 / 29-3 ก.ค.26,999
กรกฎาคม6-10 / 20-2427,999
13-1728,999
27-31 (วันเฉลิม ร.10)30,999
กรกฎาคม
6-10 / 20-2427,999
13-1728,999
27-31 (วันเฉลิม ร.10)30,999
สิงหาคม3-7 / 17-21 / 24-28 / 31-4 ก.ย.27,999
สิงหาคม
3-7 / 17-21 / 24-28 / 31-4 ก.ย.27,999
กันยายน7-11 / 14-1826,999
21-25 / 28-2 ต.ค.28,999
กันยายน
7-11 / 14-1826,999
21-25 / 28-2 ต.ค.28,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ • บ่อยูมิ จิโกกุ HITA/HARAZURU/BEPPU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
3 หุบเขาทาคาชิโฮ • ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ • เมืองคุมาโมโต้ • ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ KUMAMOTO AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
4 ปราสาทคุมาโมโต้ • โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท • DUTY FREE • ช้อปปิ้งย่านเทนจิน FUKUOKA/KITAKYUSHU/CHIKUGO AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานญี่ปุ่น
5 สนามบินฟุกุโอกะ • สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ • บ่อยูมิ จิโกกุ
 • โรงแรม
 • HITA/HARAZURU/BEPPU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หุบเขาทาคาชิโฮ • ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ • เมืองคุมาโมโต้ • ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ
 • โรงแรม
 • KUMAMOTO AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทคุมาโมโต้ • โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท • DUTY FREE • ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
 • โรงแรม
 • FUKUOKA/KITAKYUSHU/CHIKUGO AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฟุกุโอกะ • สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม