fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ FUKUOKA เบปปุ ยุฟุอิน (FD) 5วัน 3คืน BT-FUK06-FD – J0923593

รหัสทัวร์ : J0923593
เดินทาง : Jun-Sep 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ FUKUOKA เบปปุ ยุฟุอิน (FD) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 24,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฟุกุโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ซันโด  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล  ทะเลสาบคินริน  เมืองเบปปุ   บ่อยูมิ จิโกกุ  โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท  วัดไดฮนซัง นาริตะซัง คุรุเมะ  DUTY FREE  มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค  กันดั้ม พาร์ค   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วัน

สนามบินดอนเมือง  เมืองฟุกุโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ซันโด  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล  ทะเลสาบคินริน  เมืองเบปปุ   บ่อยูมิ จิโกกุ  โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท  วัดไดฮนซัง นาริตะซัง คุรุเมะ  DUTY FREE  มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค  กันดั้ม พาร์ค   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินฟุกุโอกะ  สนามบินดอนเมือง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน9-1325,99920,999
16-20 / 23-27 / 30-4 ก.ต.25,999
มิถุนายน
9-1325,99920,999
16-20 / 23-27 / 30-4 ก.ต.25,999
กรกฎาคม7-11 / 21-2525,999
14-1826,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)27,999
กรกฎาคม
7-11 / 21-2525,999
14-1826,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)27,999
สิงหาคม4-8 / 18-22 / 25-2924,999
สิงหาคม
4-8 / 18-22 / 25-2924,999
กันยายน1-5 / 8-1225,999
15-1926,999
22-2624,999
29-3 ต.ค.27,999
กันยายน
1-5 / 8-1225,999
15-1926,999
22-2624,999
29-3 ต.ค.27,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • ซันโด • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ • บ่อยูมิ จิโกกุ HITA/HARAZURU/BEPPU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
3 โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • วัดไดฮนซัง นาริตะซัง คุรุเมะ • DUTY FREE • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้ม พาร์ค FUKUOKA/KITAKYUSHU/CHIGOKU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานญี่ปุ่น
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) FUKUOKA/KITAKYUSHU/CHIGOKU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานญี่ปุ่น
5 สนามบินฟุกุโอกะ • สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • ซันโด • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ • บ่อยูมิ จิโกกุ
 • โรงแรม
 • HITA/HARAZURU/BEPPU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • วัดไดฮนซัง นาริตะซัง คุรุเมะ • DUTY FREE • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้ม พาร์ค
 • โรงแรม
 • FUKUOKA/KITAKYUSHU/CHIGOKU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • FUKUOKA/KITAKYUSHU/CHIGOKU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฟุกุโอกะ • สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม