fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA HIROSHIMA (VZ) 6วัน 4คืน SHVZFUK2 – J1522338

รหัสทัวร์ : J1522338
เดินทาง : Sep-Oct 2022
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA HIROSHIMA (VZ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฮิโรชิม่า  สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า  อะตอมมิคบอมบ์โดม (ถ่ายรูปด้านนอก)  อนุสาวรีย์สันติภาพของเด็ก  ถนนฮอนโดริ  เกาะมิยาจิม่า  ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ  บ่อน้ำพุร้อนโดโกะ  ปราสาทมัตสึยาม่า (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)  นั่งเรือเฟอรี่ข้ามเกาะสู่เมืองเบปปุ  ยูเมะทาวน์  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล  ถนนยุโนะซึโบะ  ฟุกุโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ  ดิวตี้ฟรี  เท็นจิน **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
พิเศษ : แช่ออนเซ็น 2 คืน

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินฟุกุโอกะ  ฮิโรชิม่า  สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า  อะตอมมิคบอมบ์โดม (ถ่ายรูปด้านนอก)  อนุสาวรีย์สันติภาพของเด็ก  ถนนฮอนโดริ  เกาะมิยาจิม่า  ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ  บ่อน้ำพุร้อนโดโกะ  ปราสาทมัตสึยาม่า (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)  นั่งเรือเฟอรี่ข้ามเกาะสู่เมืองเบปปุ  ยูเมะทาวน์  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล  ถนนยุโนะซึโบะ  ฟุกุโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ  ดิวตี้ฟรี  เท็นจิน  สนามบินฟุกุโอกะ  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน29-4 ต.ค.39,900
กันยายน
29-4 ต.ค.39,900
ตุลาคม14-19 (วัรคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-26 (วันปิยมหาราช)42,900
ตุลาคม
14-19 (วัรคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-26 (วันปิยมหาราช)42,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินฟุกุโอกะ – ฮิโรชิม่า – สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดม (ถ่ายรูปด้านนอก) – อนุสาวรีย์สันติภาพของเด็ก – ถนนฮอนโดริ WASHINGTON HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ – บ่อน้ำพุร้อนโดโกะ CHAHARU HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทมัตสึยาม่า (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – นั่งเรือเฟอรี่ข้ามเกาะสู่เมืองเบปปุ – ยูเมะทาวน์ KAMENOI HOTEL หรือเทียบเท่า
5 หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ถนนยุโนะซึโบะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี – เท็นจิน QUINTESSA HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่า
6 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฟุกุโอกะ – ฮิโรชิม่า – สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดม (ถ่ายรูปด้านนอก) – อนุสาวรีย์สันติภาพของเด็ก – ถนนฮอนโดริ
 • โรงแรม
 • WASHINGTON HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ – บ่อน้ำพุร้อนโดโกะ
 • โรงแรม
 • CHAHARU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตสึยาม่า (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – นั่งเรือเฟอรี่ข้ามเกาะสู่เมืองเบปปุ – ยูเมะทาวน์
 • โรงแรม
 • KAMENOI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ถนนยุโนะซึโบะ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี – เท็นจิน
 • โรงแรม
 • QUINTESSA HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม