fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA HUIS TEN BOSCH (VZ) 5วัน 3คืน SHVZFUK1 – J1522335

รหัสทัวร์ : J1522335
เดินทาง : Sep-Oct 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA HUIS TEN BOSCH (VZ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฟุกุโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล  บ่อน้ำร้อนอุมิ จิโกกุ  บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ  เบปปุ  ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ  เฮาส์เทนบอช  สวนสันติภาพนางาซากิ  พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ  ดิวตี้ฟรี  ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ  เท็นจิน **รวมค่าวีซ่าแล้ว**   
พิเศษ : เฮาส์เทนบอช ธีมปาร์คสไตล์ฮอลแลนด์ / แช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินฟุกุโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล  บ่อน้ำร้อนอุมิ จิโกกุ  บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ  เบปปุ  ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ  เฮาส์เทนบอช  สวนสันติภาพนางาซากิ  พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ  ดิวตี้ฟรี  ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ  เท็นจิน  สนามบินฟุกุโอกะ  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  **รวมค่าวีซ่าแล้ว**   


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน27-1 ต.ค.29,900
8-12 / 30-4 ต.ค.30,900
กันยายน
27-1 ต.ค.29,900
8-12 / 30-4 ต.ค.30,900
ตุลาคม13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 (วันปิยมหาราช)34,900
ตุลาคม
13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 (วันปิยมหาราช)34,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – บ่อน้ำร้อนอุมิ จิโกกุ – บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เบปปุ KAMENOI HOTEL BEPPU หรือเทียบเท่า
3 ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – เฮาส์เทนบอช HENN NA HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า
4 สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – ดิวตี้ฟรี – ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ – เท็นจิน QUINTESSA HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – บ่อน้ำร้อนอุมิ จิโกกุ – บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เบปปุ
 • โรงแรม
 • KAMENOI HOTEL BEPPU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – เฮาส์เทนบอช
 • โรงแรม
 • HENN NA HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – ดิวตี้ฟรี – ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ – เท็นจิน
 • โรงแรม
 • QUINTESSA HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม