fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA HUIS TEN BOSCH (VZ) 5วัน 3คืน SHVZFUK4 – J1523069

รหัสทัวร์ : J1523069
เดินทาง : Jan-Mar 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA HUIS TEN BOSCH (VZ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 28,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองคิตะคิวชู  ตลาดทังงะ  ปราสาทโคคูระ  โมจิโกะทาวน์  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล  บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ  เมืองคิทซึกิ  ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ  เฮาส์เทนบอช  ฟุกุโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  วัดนันโซอิน  ถ่ายรูป กันดั้ม ฟุกุโอกะ  ดิวตี้ฟรี  เท็นจิน
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เที่ยวยุโรปในญี่ปุ่น HUIS TEN BOSCH

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินฟุกุโอกะ  เมืองคิตะคิวชู  ตลาดทังงะ  ปราสาทโคคูระ  โมจิโกะทาวน์  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล  บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ  เมืองคิทซึกิ  ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ  เฮาส์เทนบอช  ฟุกุโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  วัดนันโซอิน  ถ่ายรูป กันดั้ม ฟุกุโอกะ  ดิวตี้ฟรี  เท็นจิน  สนามบินฟุกุโอกะ  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม11-15 / 25-2929,999
26-3030,999
มกราคม
11-15 / 25-2929,999
26-3030,999
กุมภาพันธ์25-1 มี.ค.28,999
1-5 / 8-1230,999
23-2731,999
กุมภาพันธ์
25-1 มี.ค.28,999
1-5 / 8-1230,999
23-2731,999
มีนาคม7-1128,999
8-12 / 9-1330,999
16-2031,999
2-6 (วันมาฆบูชา)34,999
มีนาคม
7-1128,999
8-12 / 9-1330,999
16-2031,999
2-6 (วันมาฆบูชา)34,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
2 เมืองคิตะคิวชู – ตลาดทังงะ – ปราสาทโคคูระ – โมจิโกะทาวน์ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
3 บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เมืองคิทซึกิ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – เฮาส์เทนบอช HENN NA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – วัดนันโซอิน – ถ่ายรูป กันดั้ม ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี– เท็นจิน QUINTESSA TENJIN HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคิตะคิวชู – ตลาดทังงะ – ปราสาทโคคูระ – โมจิโกะทาวน์ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล
 • โรงแรม
 • BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เมืองคิทซึกิ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – เฮาส์เทนบอช
 • โรงแรม
 • HENN NA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – วัดนันโซอิน – ถ่ายรูป กันดั้ม ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี– เท็นจิน
 • โรงแรม
 • QUINTESSA TENJIN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • โรงแรม