fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA HUIS TEN BOSCH (VZ) 6วัน 4คืน SHVZFUK03 – J1522416

รหัสทัวร์ : J1522416
เดินทาง : Oct 2022
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA HUIS TEN BOSCH (VZ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 34,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าดาไซฟุ  เฮาส์เทนบอช  สวนสันติภาพนางาซากิ  พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ  ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล  เบปปุ  บ่อน้ำร้อนอุมิ จิโกกุ  บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ  ฟุกุโอกะ  ดิวตี้ฟรี  ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ  เท็นจิน  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
พิเศษ : แช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติ / อิสระ 1 วันเต็ม / เฮาส์เทนบอช themepark สไตล์ Holland

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินฟุกุโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  เฮาส์เทนบอช  สวนสันติภาพนางาซากิ  พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ  ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ  หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล  เบปปุ  บ่อน้ำร้อนอุมิ จิโกกุ  บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ  ฟุกุโอกะ  ดิวตี้ฟรี  ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ  เท็นจิน  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว)  สนามบินฟุกุโอกะ  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)34,900
ตุลาคม
14-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)34,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เฮาส์เทนบอช HENN NA HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า
3 สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – เบปปุ KAMENOI HOTEL BEPPU หรือเทียบเท่า
4 บ่อน้ำร้อนอุมิ จิโกกุ – บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี – ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ – เท็นจิน WASHINGTON CANAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว) WASHINGTON CANAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เฮาส์เทนบอช
 • โรงแรม
 • HENN NA HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – เบปปุ
 • โรงแรม
 • KAMENOI HOTEL BEPPU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บ่อน้ำร้อนอุมิ จิโกกุ – บ่อน้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี – ถ่ายรูป กันดั้มฟุกุโอกะ – เท็นจิน
 • โรงแรม
 • WASHINGTON CANAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว)
 • โรงแรม
 • WASHINGTON CANAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม