fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA กลรักกิโมโน ฟุกุโอกะ เปปปุ นางาซากิ (VZ) 5วัน 3คืน FUK01 – J5422262

รหัสทัวร์ : J5422262
เดินทาง : Jul-Oct 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA กลรักกิโมโน ฟุกุโอกะ เปปปุ นางาซากิ (VZ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองดาไซฟุ ศาลเจ้าดาไซฟุ  ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ  พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู  สวนสันติภาพ  ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮามาโนมาจิ  สะพานเมงาเนะ  เกาะเดจิมะ  โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ถนนมาเมะดามาชิ  เมืองเปปปุ  ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ  หมู่บ้านยูฟุอิน  ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ  DUTY FREE  ย่านเทนจิน  คาแนลซิตี้  **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
พิเศษ : แช่ออนเซ็น

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ  พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู  สวนสันติภาพ  ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮามาโนมาจิ  สะพานเมงาเนะ  เกาะเดจิมะ  โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ถนนมาเมะดามาชิ  เมืองเปปปุ  ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ  หมู่บ้านยูฟุอิน  ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ  DUTY FREE  ย่านเทนจิน  คาแนลซิตี้  ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**         


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม(เต็มทุกกรุ๊ป)25,999
ตุลาคม
(เต็มทุกกรุ๊ป)25,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮามาโนมาจิ TOYOKO INN HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า
3 สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปปุ BEPPU STATION ONSEN HOTEL , BEPPU หรือเทียบเท่า
4 ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – DUTY FREE – ย่านเทนจิน – เมืองฟุคุโอกะ – คาแนลซิตี้ LAMP LIGHT BOOK HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเท่า
5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปปุ
 • โรงแรม
 • BEPPU STATION ONSEN HOTEL , BEPPU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – DUTY FREE – ย่านเทนจิน – เมืองฟุคุโอกะ – คาแนลซิตี้
 • โรงแรม
 • LAMP LIGHT BOOK HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม