fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ (VZ) 5วัน 3คืน ZGFUK-2308VZ – J2823575

รหัสทัวร์ : J2823575
เดินทาง : Sep-Oct 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ (VZ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 24,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฟุกุโอกะ  เบปปุ หมู่บ้านยูฟุอิน  บ่อทะเลเดือด  จิโกกุ เมกุริ  ยูเมะ ทาวน์   สวนริมทะเลยูมิโนนะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ศาลเจ้าคุชิดะ  กันดั้มพาร์ค  อิออน มอลล์  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมทุ่งดอกโคเชียและดอกคอสมอส

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินฟุกุโอกะ  ฟุกุโอกะ  เบปปุ หมู่บ้านยูฟุอิน  บ่อทะเลเดือด  จิโกกุ เมกุริ  ยูเมะ ทาวน์   สวนริมทะเลยูมิโนนะ  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ศาลเจ้าคุชิดะ  กันดั้มพาร์ค  อิออน มอลล์  อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินฟุกุโอกะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-3024,990
1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 20-24 / 23-27 / 27-1 ต.ค.24,990
14-18 / 15-19 / 21-25 / 22-26 / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค.26,990
กันยายน
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-3024,990
1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 20-24 / 23-27 / 27-1 ต.ค.24,990
14-18 / 15-19 / 21-25 / 22-26 / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค.26,990
ตุลาคม3-7 / 4-8 / 7-11 / 8-12 / 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)26,990
5-9 / 6-10 / 17-21 / 23-27 / 24-28 (วันปิยมหาราช)27,990
18-22 / 22-26 (วันปิยมหาราช)28,990
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 20-24 / 21-25 (วันปิยมหาราช)29,990
ตุลาคม
3-7 / 4-8 / 7-11 / 8-12 / 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)26,990
5-9 / 6-10 / 17-21 / 23-27 / 24-28 (วันปิยมหาราช)27,990
18-22 / 22-26 (วันปิยมหาราช)28,990
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 20-24 / 21-25 (วันปิยมหาราช)29,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ Hotel Kannawa, Beppu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ฟุกุโอกะ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ - กันดั้มพาร์ค – อิออน มอลล์ the B Hakata, Fukuoka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) ไม่มีอาหารกลางวัน และเย็นบริการ the B Hakata, Fukuoka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์
 • โรงแรม
 • Hotel Kannawa, Beppu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฟุกุโอกะ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ - กันดั้มพาร์ค – อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • the B Hakata, Fukuoka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) ไม่มีอาหารกลางวัน และเย็นบริการ
 • โรงแรม
 • the B Hakata, Fukuoka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม