fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน คุมาโมโต้ ชมซากุระ (VZ) 6วัน 4คืน ZGFUK-2409VZ- J2824006

รหัสทัวร์ : J2824006
เดินทาง : Mar 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน คุมาโมโต้ ชมซากุระ (VZ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 32,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : คุมาโมโตะ  ปราสาทคุมาโมโตะ  ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น  เมืองเบปปุ  บ่อทะเลเดือด ยูมิจิโกกุ  หมู่บ้านยูฟุอิน  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ดิวตี้ฟรี  กันดั้มพาร์ค  ศาลเจ้าคามาโดะ  วัดนันโซอิน  ชมซากุระ สวนไมซุรุ  อิออน มอลล์  อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมซากุระ

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินฟุกุโอกะ  คุมาโมโตะ  ปราสาทคุมาโมโตะ  ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น  เมืองเบปปุ  บ่อทะเลเดือด ยูมิจิโกกุ  หมู่บ้านยูฟุอิน  ศาลเจ้าดาไซฟุ  ดิวตี้ฟรี  กันดั้มพาร์ค  ศาลเจ้าคามาโดะ  วัดนันโซอิน  ชมซากุระ สวนไมซุรุ  อิออน มอลล์  อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินฟุกุโอกะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม20-25 / 23-28 / 24-2935,99031,990
มีนาคม
20-25 / 23-28 / 24-2935,99031,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินฟุกุโอกะ - คุมาโมโตะ- ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - เมืองเบปปุ Beppu Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 บ่อทะเลเดือด ยูมิจิโกกุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค FUKUOKA AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ศาลเจ้าคามาโดะ - วัดนันโซอิน - ชมซากุระ สวนไมซุรุ - อิออน มอลล์ FUKUOKA AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) FUKUOKA AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฟุกุโอกะ - คุมาโมโตะ- ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - เมืองเบปปุ
 • โรงแรม
 • Beppu Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บ่อทะเลเดือด ยูมิจิโกกุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค
 • โรงแรม
 • FUKUOKA AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าคามาโดะ - วัดนันโซอิน - ชมซากุระ สวนไมซุรุ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • FUKUOKA AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • FUKUOKA AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม