fbpx

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ มืทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ (QR) 7วัน 5คืน ZGTBS-2407QR – GG2824108

รหัสทัวร์ : GG2824108
เดินทาง : Jan-Mar 2024
ระยะเวลา : 7D5N

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ มืทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ (QR) 7วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทบิลิซี่  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ-กูดาอูรี  เมืองกูดาอูรี  เมืองคาซเบกี้  รูมคาซเบกี้ โฮเทล  นั่งรถ 4WD  โบสถ์เกอร์เกตี้  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  สกี รีสอร์ท  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  เมืองอัพลีสสิค  เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  โบสถ์ตรีนิตี้  สะพานแห่งสันติภาพ  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี  ชาเดอนี่สตรีท  อีส พ้อยมอล
กิน : พิเศษ .. เมนูอาหารจีน / อาหารไทย
พิเศษ : พัก 4 ดาว + พักกูดาอูรี 2 คืน + เล่นสกีรีสอร์ท

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินฮามัด  สนามบินทบิลิซี่  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ-กูดาอูรี  เมืองกูดาอูรี  เมืองคาซเบกี้  รูมคาซเบกี้ โฮเทล  นั่งรถ 4WD  โบสถ์เกอร์เกตี้  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  สกี รีสอร์ท  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  เมืองอัพลีสสิค  เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  โบสถ์ตรีนิตี้  สะพานแห่งสันติภาพ  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี  ชาเดอนี่สตรีท  อีส พ้อยมอล  สนามบินทบิลิซี่  สนามบินฮามัด  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์เต็มกรุ๊ป50,990
กุมภาพันธ์
เต็มกรุ๊ป50,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮามัด – สนามบินทบิลิซี่ IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ-กูดาอูรี – เมืองกูดาอูรี GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองคาซเบกี้ – รูมคาซเบกี้ โฮเทล – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – สกี รีสอร์ท GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – เมืองอัพลีสสิค – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 โบสถ์ตรีนิตี้ – สะพานแห่งสันติภาพ – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – ชาเดอนี่สตรีท IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6 อีส พ้อยมอล – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินฮามัด
7 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮามัด – สนามบินทบิลิซี่
 • โรงแรม
 • IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ-กูดาอูรี – เมืองกูดาอูรี
 • โรงแรม
 • GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคาซเบกี้ – รูมคาซเบกี้ โฮเทล – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – สกี รีสอร์ท
 • โรงแรม
 • GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – เมืองอัพลีสสิค – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 • โรงแรม
 • IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โบสถ์ตรีนิตี้ – สะพานแห่งสันติภาพ – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – ชาเดอนี่สตรีท
 • โรงแรม
 • IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อีส พ้อยมอล – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินฮามัด
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม