fbpx

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ บาทูมี่ คาซเบกี้ กูดาอูรี มิทสเคต้า (TK) 8วัน 5คืน ZGBUS-2206TK – GG2822218

รหัสทัวร์ : GG2822218
เดินทาง : Sep-Dec 2022
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ บาทูมี่ คาซเบกี้ กูดาอูรี มิทสเคต้า (TK) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 47,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองบาทูมี  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี  ย่านเมืองเก่า  รูปป้ันอาลีและนีโน่  เมโทร ซิตี้ มอลล์  เมืองคูไตซี  มหาวิหารบากราติ  ถ้ำโพรมีเทียส  อารามจีลาติ  เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองอัพลีสสิค  เมืองทบิลิซี  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองมิทสเคต้า  วิหารสเวติสโคเวลี  วิหารจวารี  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  อิส พอยต์ มอลล์  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  โบสถ์ตรีนิตี้
กิน : อาหารไทย / บุฟเฟ่ต์ รร
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / พักบนเทือกเขากูดาอูรี 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอิสตันบูล  สนามบินบาทูมี  เมืองบาทูมี  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี  ย่านเมืองเก่า  รูปป้ันอาลีและนีโน่  เมโทร ซิตี้ มอลล์  เมืองคูไตซี  มหาวิหารบากราติ  ถ้ำโพรมีเทียส  อารามจีลาติ  เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองอัพลีสสิค  เมืองทบิลิซี  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองมิทสเคต้า  วิหารสเวติสโคเวลี  วิหารจวารี  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  อิส พอยต์ มอลล์  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  โบสถ์ตรีนิตี้  สนามบินทบิลิซี่  สนามบินอิสตันบูล  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน8-15 / 11-18 / 22-29 48,990
พฤศจิกายน
8-15 / 11-18 / 22-29 48,990
ธันวาคม2-9 / 4-11 (วันพ่อ) / 6-13 (วันรัฐธรรมนูญ)49,990
13-2048,990
ธันวาคม
2-9 / 4-11 (วันพ่อ) / 6-13 (วันรัฐธรรมนูญ)49,990
13-2048,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – รูปป้ันอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิตี้ มอลล์ ELEGANCE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองคูไตซี – มหาวิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ TSKALTUBO PLAZA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – เมืองทบิลิซี BROSSE GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมือง ทบิลิซี BEST WESTERN GUDAURI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อิส พอยต์ มอลล์ BROSSE GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล
8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – รูปป้ันอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิตี้ มอลล์
 • โรงแรม
 • ELEGANCE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคูไตซี – มหาวิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ
 • โรงแรม
 • TSKALTUBO PLAZA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – เมืองทบิลิซี
 • โรงแรม
 • BROSSE GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมือง ทบิลิซี
 • โรงแรม
 • BEST WESTERN GUDAURI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อิส พอยต์ มอลล์
 • โรงแรม
 • BROSSE GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม