fbpx

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ คูไตซี ไซห์นากี ควาเรลลี มิสทเคต้า (TK) 9วัน 6คืน ZGTBS-2309TK – GG2823337

รหัสทัวร์ : GG2823337
เดินทาง : Mar-Apr 2023
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ คูไตซี ไซห์นากี ควาเรลลี มิสทเคต้า (TK) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 52,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทบิลิซี่  โบสถ์ตรีนิตี้  โบสถ์เมเตห์คี  ช้อปปิ้งอีส พ้อย  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกอรี  เมืองอัพลีสสิค  เมืองคูไตซี  อารามจีลาติ  วิหารบากราติ  น้ำพุแห่งโคลชิส  ถ้ำโพรมีเทียส  เมืองทบิลิซี่  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  ถนนรุสตาเวรี่ สตรีท  เมืองไซห์นากิ  กำแพงเมืองโบราณ  อารามบอดบี  เมืองควาเรลี  ลิ้มรสไวน์ควาเรลี  ทบิลิซี  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  ชาเดอนี่ สตรีท  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี
กิน : เมนูอาหารไทย
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน + พักบนเขากูดาอูรี 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอิสตันบูล  สนามบินทบิลิซี่  โบสถ์ตรีนิตี้  โบสถ์เมเตห์คี  ช้อปปิ้งอีส พ้อย  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกอรี  เมืองอัพลีสสิค  เมืองคูไตซี  อารามจีลาติ  วิหารบากราติ  น้ำพุแห่งโคลชิส  ถ้ำโพรมีเทียส  เมืองทบิลิซี่  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  ถนนรุสตาเวรี่ สตรีท  เมืองไซห์นากิ  กำแพงเมืองโบราณ  อารามบอดบี  เมืองควาเรลี  ลิ้มรสไวน์ควาเรลี  ทบิลิซี  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  ชาเดอนี่ สตรีท  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี  สนามบินทบิลิซี่  สนามบินอิสตันบูล  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม27-4 เม.ย. (เต็มกรุีป)52,990
มีนาคม
27-4 เม.ย. (เต็มกรุีป)52,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี่ – โบสถ์ตรีนิตี้ – โบสถ์เมเตห์คี – ช้อปปิ้งอีส พ้อย IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองกอรี – เมืองอัพลีสสิค – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – วิหารบากราติ – น้ำพุแห่งโคลชิส KUTAISI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ถ้ำโพรมีเทียส – เมืองทบิลิซี่ – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ถนนรุสตาเวรี่ สตรีท IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี - เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – ทบิลิซี IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ชาเดอนี่ สตรีท IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
8 สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล
9 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี่ – โบสถ์ตรีนิตี้ – โบสถ์เมเตห์คี – ช้อปปิ้งอีส พ้อย
 • โรงแรม
 • IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้
 • โรงแรม
 • GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกอรี – เมืองอัพลีสสิค – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – วิหารบากราติ – น้ำพุแห่งโคลชิส
 • โรงแรม
 • KUTAISI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถ้ำโพรมีเทียส – เมืองทบิลิซี่ – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ถนนรุสตาเวรี่ สตรีท
 • โรงแรม
 • IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี - เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – ทบิลิซี
 • โรงแรม
 • IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ชาเดอนี่ สตรีท
 • โรงแรม
 • IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม