fbpx

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก เลสโก เลสโก พิชิตรักซุกสปิตเซ่ (TG) 8วัน 5คืน (ZMUC25) – EU282016

รหัสทัวร์ : EU282016
เดินทาง :
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ บินตรง การบินไทย 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน  พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู  สนามกีฬาอลิอันซ์  พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค  ถนนแม็กซิมิเลียน  จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์  เสามาเรียนเซาเลอ  โอเปร่าเฮ้าซ์  ศาลาว่าการเมืองมิวนิก  มหาวิหารเฟราเอน  เมืองฟุสเซ่น  ปราสาทนอยชวานสไตน์  ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา เมืองฟุสเซ่น  เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น  สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส  จุดพักซอลอัลพินน์  ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่  ยอดเขาซุกสปิตเซ่  สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์  เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย  บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส เมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  ปราสาทครุมลอฟ  ย่านเมืองเก่า  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  เมืองปราก  ปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตัส  สะพานชาร์ล  ประตูเมืองเก่า  ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ถนนสายวงแหวน  โรงละครโอเปร่า อาคารรัฐสภา ออสเตรีย  น้ำพุพัลลัส อะธีน่า  พระราชวังเบลวีเดียร์  พระราชวังฮอฟบวร์ค  พระราชวังเชินบรุนน์  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**
ช้อป : แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ ถนนคาร์นท์เนอร์
กิน : ทานอาหารในภัตตาคารบนยอดเขาซุกสปิตเซ่
พิเศษ : พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

EU282016 ทัวร์ยุโรป เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน  พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู  สนามกีฬาอลิอันซ์  พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค  ถนนแม็กซิมิเลียน  จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์  เสามาเรียนเซาเลอ  โอเปร่าเฮ้าซ์  ศาลาว่าการเมืองมิวนิก  มหาวิหารเฟราเอน  เมืองฟุสเซ่น  ปราสาทนอยชวานสไตน์  ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา เมืองฟุสเซ่น  เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น  สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส  จุดพักซอลอัลพินน์  ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่  ยอดเขาซุกสปิตเซ่  สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์  เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย  บ้านเกิดโมสาร์ท  ถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  ปราสาทครุมลอฟ  ย่านเมืองเก่า  จัตุรัสกลางเมือง  ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  เมืองปราก  ปราสาทปราก  มหาวิหารเซนต์วิตัส  สะพานชาร์ล  ประตูเมืองเก่า  ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ถนนสายวงแหวน  โรงละครโอเปร่า  แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ  อาคารรัฐสภา ออสเตรีย  น้ำพุพัลลัส อะธีน่า  พระราชวังเบลวีเดียร์  พระราชวังฮอฟบวร์ค  พระราชวังเชินบรุนน์  โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์  ถนนคาร์นท์เนอร์  เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% / บินตรงสู่มิวนิค บินกลับจากเวียนนา ไม่ย้อนทาง **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - สนามกีฬาอลิอันซ์ - พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค - ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่าเฮ้าซ์ - ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา Alphotel Ettal Hotel, Fussen (Etta), Germany หรือเทียบเท่า
3 เมืองฟุสเซ่น - เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น ประเทศเยอรมัน - สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส - จุดพักซอลอัลพินน์ - ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ - เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส Berghof Graml Hotel, Salzburg, Austria หรือเทียบเท่า
4 เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ Hotel Clarion Congress, Ceske Krumlov (Budajovice), Czech Republic หรือเทียบเท่า
5 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า
6 เมืองเวียนนา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า
7 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
8 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - สนามกีฬาอลิอันซ์ - พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค - ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่าเฮ้าซ์ - ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา
 • โรงแรม
 • Alphotel Ettal Hotel, Fussen (Etta), Germany หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฟุสเซ่น - เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น ประเทศเยอรมัน - สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส - จุดพักซอลอัลพินน์ - ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ - เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
 • โรงแรม
 • Berghof Graml Hotel, Salzburg, Austria หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่
 • โรงแรม
 • Hotel Clarion Congress, Ceske Krumlov (Budajovice), Czech Republic หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
 • โรงแรม
 • Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเวียนนา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค
 • โรงแรม
 • Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • โรงแรม