fbpx

ทัวร์ยุโรป ROMANTIC ALPS ROUTE Germany Czech Republic Austria (TG) 10วัน 7คืน KEU061014-TG – EU5523115

รหัสทัวร์ : EU5523115
เดินทาง : May 2023
ระยะเวลา : 10D7N

ทัวร์ยุโรป ROMANTIC ALPS ROUTE Germany Czech Republic Austria (TG) 10วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 129,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มิวนิค  โอเบอร์อัมเมอร์เกา  ซุกสปิตเซ่ (นั่งรถไฟไต่เขา+กระเช้า cable car)  การ์มิช  หมู่บ้านเพรียนอัมคีมซี   พระราชวังแฮเรนคิมเซ  ซาลซ์บวร์ก  สวนมิราเบล  ช้อปปิ้งถนนเกรไทเดร้  หมู่บ้านโกเซา  ทะเลสาบ Gosauseen  ฮัลล์สตัทท์  เวียนนา  ถนนสายวงแหวน  ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังฮอฟเบิร์ก  ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์  พระราชวังเชินบรุนน์  เชสกี ครุมลอฟ  ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทครุมลอฟ  ปราก  จัตุรัสเมืองเก่า  อนุสาวรีย์ยานฮุส  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  ปราสาทแห่งกรุงปราก  คาร์โลวี  ศาลาน้ำแร่  อินกอลสตาดท์  ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet  มิวนิค  พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**
กิน : เมนูขึ้นชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน / ขาหมูเยอรมัน / ดินเนอร์พร้อมชมการแสดงกรุงปราก
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน / พักริมทะเลสาบ hallstat 1 คืน / พักใจกลางย่านเมืองเก่ากรุงปราก + เชสกี้ครุมลอฟ

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  มิวนิค  โอเบอร์อัมเมอร์เกา  ซุกสปิตเซ่ (นั่งรถไฟไต่เขา+กระเช้า cable car)  การ์มิช  หมู่บ้านเพรียนอัมคีมซี   พระราชวังแฮเรนคิมเซ  ซาลซ์บวร์ก  สวนมิราเบล  ช้อปปิ้งถนนเกรไทเดร้  หมู่บ้านโกเซา  ทะเลสาบ Gosauseen  ฮัลล์สตัทท์  เวียนนา  ถนนสายวงแหวน  ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังฮอฟเบิร์ก  ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์  พระราชวังเชินบรุนน์  เชสกี ครุมลอฟ  ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทครุมลอฟ  ปราก  จัตุรัสเมืองเก่า  อนุสาวรีย์ยานฮุส  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  ปราสาทแห่งกรุงปราก  คาร์โลวี  ศาลาน้ำแร่  อินกอลสตาดท์  ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet  มิวนิค  พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก  สนามบินมิวนิค  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม26-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)129,999
พฤษภาคม
26-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)129,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 มิวนิค-โอเบอร์อัมเมอร์เกา-ซุกสปิตเซ่ (นั่งรถไฟไต่เขา+กระเช้า cable car)-การ์มิช Hotel Mercure, Garmisch หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
3 หมู่บ้านเพรียนอัมคีมซี–พระราชวังแฮเรนคิมเซ–ซาลซ์บวร์ก–สวนมิราเบล-ช้อปปิ้งถนนเกรไทเดร้-หมู่บ้านโกเซา-ทะเลสาบ Gosauseen-ฮัลล์สตัทท์ Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (หมู่บ้านเล็กริมทะเลสาบ)
4 เวียนนา-ถนนสายวงแหวน-ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังฮอฟเบิร์ก-ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ Hotel Austria Trend Europa, Vienna หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
5 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-เชสกี ครุมลอฟ-ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทครุมลอฟ Hotel Old Inn,Cesky Krumlov หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)
6 ปราก–จัตุรัสเมืองเก่า–อนุสาวรีย์ยานฮุส-หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Hotel Hilton old town Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า)
7 ปราสาทแห่งกรุงปราก – คาร์โลวี – ศาลาน้ำแร่ Hotel Grand Pupp, Czech หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)
8 อินกอลสตาดท์ - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet - มิวนิค Hotel Maritim, Munich หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
9 พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินมิวนิค
10 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มิวนิค-โอเบอร์อัมเมอร์เกา-ซุกสปิตเซ่ (นั่งรถไฟไต่เขา+กระเช้า cable car)-การ์มิช
 • โรงแรม
 • Hotel Mercure, Garmisch หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านเพรียนอัมคีมซี–พระราชวังแฮเรนคิมเซ–ซาลซ์บวร์ก–สวนมิราเบล-ช้อปปิ้งถนนเกรไทเดร้-หมู่บ้านโกเซา-ทะเลสาบ Gosauseen-ฮัลล์สตัทท์
 • โรงแรม
 • Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (หมู่บ้านเล็กริมทะเลสาบ)
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เวียนนา-ถนนสายวงแหวน-ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังฮอฟเบิร์ก-ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
 • โรงแรม
 • Hotel Austria Trend Europa, Vienna หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-เชสกี ครุมลอฟ-ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทครุมลอฟ
 • โรงแรม
 • Hotel Old Inn,Cesky Krumlov หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราก–จัตุรัสเมืองเก่า–อนุสาวรีย์ยานฮุส-หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • โรงแรม
 • Hotel Hilton old town Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า)
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทแห่งกรุงปราก – คาร์โลวี – ศาลาน้ำแร่
 • โรงแรม
 • Hotel Grand Pupp, Czech หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อินกอลสตาดท์ - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet - มิวนิค
 • โรงแรม
 • Hotel Maritim, Munich หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินมิวนิค
 • โรงแรม
 • วันที่ 10
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม