fbpx

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ GERMANY (EK) 9วัน 6คืน BT-EUR55-EK – EU0923698

รหัสทัวร์ : EU0923698
เดินทาง : Oct 2023 - Apr 2024
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ GERMANY (EK) 9วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 95,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองค็อคเคิม  ปราสาทไรชสบวร์ก  เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  จัตุรัสโรเมอร์  อาสนวิหารแฟรงก์เฟิร์ต  เมืองโคโลญ  มหาวิหารโคโลญ  ย่านเมืองเก่าโคโลญ  เมืองฮันโนเวอร์  กรุงเบอร์ลิน  ประตูบรันเดินบวร์ค  อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว  อาคารไรชส์ทาค  ซากกำแพงเบอร์ลิน  อาสนวิหารเบอร์ลิน  เช็คพอยท์ชาลี  เมืองพ็อทซ์ดัม  พระราชวังซ็องซูซี  เมืองไลพ์ซิก  จัตุรัสมาเก็ต  โบสถ์นักบุญนอโคลัส  โบสถ์นักบุญโทมัส  เมืองไวมาร์  เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์  จัตุรัสมาเก็ต  โพลนไลน์  เมืองนูเรมเบิร์ก  วิหารเซนต์ ลอเรนซ์  น้ำพุแห่งความดีงาม  เมืองเทอบิงเกน  ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น  เมืองอูล์ม  อาสนวิหารอูล์ม  ย่านชุมชนชาวประมง   เมืองออกสบูร์ก  ศาลาว่าการออกสบูร์ก  โบสถ์ประจำเมือง  หอคอยเพอร์ลาชทูร์  เมืองมิวนิค  จัตุรัสมารีนเพทส  ถนนแม็กซิมิเลียน **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**    
กิน : พิเศษ! เมนูขาหมูเยอรมันแท้
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินดูไบ  เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  เมืองค็อคเคิม  ปราสาทไรชสบวร์ก  เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  จัตุรัสโรเมอร์  อาสนวิหารแฟรงก์เฟิร์ต  เมืองโคโลญ  มหาวิหารโคโลญ  ย่านเมืองเก่าโคโลญ  เมืองฮันโนเวอร์  กรุงเบอร์ลิน  ประตูบรันเดินบวร์ค  อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว  อาคารไรชส์ทาค  ซากกำแพงเบอร์ลิน  อาสนวิหารเบอร์ลิน  เช็คพอยท์ชาลี  เมืองพ็อทซ์ดัม  พระราชวังซ็องซูซี  เมืองไลพ์ซิก  จัตุรัสมาเก็ต  โบสถ์นักบุญนอโคลัส  โบสถ์นักบุญโทมัส  เมืองไวมาร์  เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์  จัตุรัสมาเก็ต  โพลนไลน์  เมืองนูเรมเบิร์ก  วิหารเซนต์ ลอเรนซ์  น้ำพุแห่งความดีงาม  เมืองเทอบิงเกน  ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น  เมืองอูล์ม  อาสนวิหารอูล์ม  ย่านชุมชนชาวประมง   เมืองออกสบูร์ก  ศาลาว่าการออกสบูร์ก  โบสถ์ประจำเมือง  หอคอยเพอร์ลาชทูร์  เมืองมิวนิค  จัตุรัสมารีนเพทส  ถนนแม็กซิมิเลียน  ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค  สนามบินดูไบ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**    


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน8-16 (วันสงกรานต์)99,999
เมษายน
8-16 (วันสงกรานต์)99,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 ดูไบ • เมืองแฟรงก์เฟิร์ต • เมืองค็อคเคิม • ปราสาทไรชสบวร์ก • เมืองแฟรงก์เฟิร์ต • จัตุรัสโรเมอร์ • อาสนวิหารแฟรงก์เฟิร์ต NH Frankfurt Airport West หรือเทียบเท่า
3 เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • เมืองฮันโนเวอร์ Wyndham Atrium หรือเทียบเท่า
4 กรุงเบอร์ลิน • ประตูบรันเดินบวร์ค • อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว • อาคารไรชส์ทาค • ซากกำแพงเบอร์ลิน • อาสนวิหารเบอร์ลิน • เช็คพอยท์ชาลี Holiday Inn Berlin-City West หรือเทียบเท่า
5 เมืองพ็อทซ์ดัม • พระราชวังซ็องซูซี • เมืองไลพ์ซิก • จัตุรัสมาเก็ต • โบสถ์นักบุญนอโคลัส • โบสถ์นักบุญโทมัส • เมืองไวมาร์ Ramada by Wyndham Weimar หรือเทียบเท่า
6 เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ • จัตุรัสมาเก็ต • โพลนไลน์ • เมืองนูเรมเบิร์ก • วิหารเซนต์ ลอเรนซ์ • น้ำพุแห่งความดีงาม NH NUERNBERG FUERTH หรือเทียบเท่า
7 เมืองเทอบิงเกน • ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น • เมืองอูล์ม • อาสนวิหารอูล์ม • ย่านชุมชนชาวประมง Leonardo Royal Hotel Ulm หรือเทียบเท่า
8 เมืองออกสบูร์ก • ศาลาว่าการออกสบูร์ก • โบสถ์ประจำเมือง • หอคอยเพอร์ลาชทูร์ • เมืองมิวนิค • จัตุรัสมารีนเพทส • ถนนแม็กซิมิเลียน • ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค
9 สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ • เมืองแฟรงก์เฟิร์ต • เมืองค็อคเคิม • ปราสาทไรชสบวร์ก • เมืองแฟรงก์เฟิร์ต • จัตุรัสโรเมอร์ • อาสนวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
 • โรงแรม
 • NH Frankfurt Airport West หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • เมืองฮันโนเวอร์
 • โรงแรม
 • Wyndham Atrium หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเบอร์ลิน • ประตูบรันเดินบวร์ค • อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว • อาคารไรชส์ทาค • ซากกำแพงเบอร์ลิน • อาสนวิหารเบอร์ลิน • เช็คพอยท์ชาลี
 • โรงแรม
 • Holiday Inn Berlin-City West หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองพ็อทซ์ดัม • พระราชวังซ็องซูซี • เมืองไลพ์ซิก • จัตุรัสมาเก็ต • โบสถ์นักบุญนอโคลัส • โบสถ์นักบุญโทมัส • เมืองไวมาร์
 • โรงแรม
 • Ramada by Wyndham Weimar หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ • จัตุรัสมาเก็ต • โพลนไลน์ • เมืองนูเรมเบิร์ก • วิหารเซนต์ ลอเรนซ์ • น้ำพุแห่งความดีงาม
 • โรงแรม
 • NH NUERNBERG FUERTH หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเทอบิงเกน • ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น • เมืองอูล์ม • อาสนวิหารอูล์ม • ย่านชุมชนชาวประมง
 • โรงแรม
 • Leonardo Royal Hotel Ulm หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองออกสบูร์ก • ศาลาว่าการออกสบูร์ก • โบสถ์ประจำเมือง • หอคอยเพอร์ลาชทูร์ • เมืองมิวนิค • จัตุรัสมารีนเพทส • ถนนแม็กซิมิเลียน • ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม