fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE AUTUMN NOV NO.2 (TG) 7วัน 4คืน – J45231187

รหัสทัวร์ : J45231187
เดินทาง : Nov 2023
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE AUTUMN NOV NO.2 (TG) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 62,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปราสาทโอซาก้า  น้ำตกมิโน  วัดคัทซึโอจิ (ตุ๊กตาดารุมะ)  ย่านชินไซบาชิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)+เนินนิเน็นซากะ  เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ  โอชิโนะ ฮัคไค  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ (แมวยักษ์ 3มิติ)  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ  เมืองคาวาโกเอะ  วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียว สกายทรี  เมืองใหม่โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้  อิออนพลาซ่า
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / Free wifi on bus / ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค และถนนอิโจนามิกิ / ชมอุโมงค์เมเปิ้ลแดง ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  ปราสาทโอซาก้า  น้ำตกมิโน  วัดคัทซึโอจิ (ตุ๊กตาดารุมะ)  ย่านชินไซบาชิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)+เนินนิเน็นซากะ  เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  เมืองโอบาระ  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค  สวนแอปเปิ้ล  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต  เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ  โอชิโนะ ฮัคไค  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ (แมวยักษ์ 3มิติ)  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ  เมืองคาวาโกเอะ  วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียว สกายทรี  เมืองใหม่โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้  อิออนพลาซ่า  สนามบินฮาเนดะ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน17-2362,900
พฤศจิกายน
17-2362,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า - น้ำตกมิโน – วัดคัทซึโอจิ (ตุ๊กตาดารุมะ) - ย่านชินไซบาชิ HOTEL MIYAKO CITY OSAKA HONMACHI หรือเทียบเท่า
3 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)+เนินนิเน็นซากะ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO THE CYPRESS MERCURE HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
4 เมืองโอบาระ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - สวนแอปเปิ้ล - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น FUJI MIHANA RESORT หรือเทียบเท่า
5 เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - โอชิโนะ ฮัคไค - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ (แมวยักษ์ 3มิติ) SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - เมืองคาวาโกเอะ - วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียว สกายทรี - เมืองใหม่โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิออนพลาซ่า - สนามบินฮาเนดะ
7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า - น้ำตกมิโน – วัดคัทซึโอจิ (ตุ๊กตาดารุมะ) - ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • HOTEL MIYAKO CITY OSAKA HONMACHI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)+เนินนิเน็นซากะ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO
 • โรงแรม
 • THE CYPRESS MERCURE HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโอบาระ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - สวนแอปเปิ้ล - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โรงแรม
 • FUJI MIHANA RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - โอชิโนะ ฮัคไค - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ (แมวยักษ์ 3มิติ)
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - เมืองคาวาโกเอะ - วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียว สกายทรี - เมืองใหม่โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิออนพลาซ่า - สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม