ทัวร์ยุโรป Golden Route France Swiss Italy (EK) 8วัน 5คืน CDG01 – EU5422002

รหัสทัวร์ : EU5422002
เดินทาง : Mar-May 2022
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป Golden Route France Swiss Italy (EK) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 69,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปารีส (ฝรั่งเศส)  มหาวิหารซาเคร-เกอร์  ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด  ชองป์เอลิเซ่ ประตูชัยนโปเลียน  หอไอเฟล  พระราชวังแวร์ซายส์  แกลอรี่ ลาแฟแยตต์  ล่องเรือบาโตมุช   La Vallee Village Outlet  ดิจอง  ลูเซิร์น (สวิส)  สิงโตแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์  พิชิตเขาทิตลิส  FOX TOWN OUTLET  มิลาน (อิตาลี)  แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล  มิลาน Duomo **ยังไม่รวม่าวีซ่าเชงเก้น 5,000 บาท**
ช้อป : ชองป์เอลิเซ่ / แกลอรี่ ลาแฟแยตต์ / La Vallee Village Outlet / FOX TOWN OUTLET / แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
กิน : เมนูหอยเอสคาโก้ / ห้องอาหารบนเขาทิตลิสวิว PANORAMA
พิเศษ : เข้าปารีส ออกมิลาน ไม่ย้อนทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  ดูไบ (แวะเปลั้ยนเครื่อง)  ปารีส (ฝรั่งเศส)  มหาวิหารซาเคร-เกอร์  ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด  ชองป์เอลิเซ่ ประตูชัยนโปเลียน  หอไอเฟล  พระราชวังแวร์ซายส์  แกลอรี่ ลาแฟแยตต์  ล่องเรือบาโตมุช   La Vallee Village Outlet  ดิจอง  ลูเซิร์น (สวิส)  สิงโตแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์  พิชิตเขาทิตลิส  FOX TOWN OUTLET  มิลาน (อิตาลี)  แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล  มิลาน Duomo  สนามบินมิลาน  ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **ยังไม่รวม่าวีซ่าเชงเก้น 5,000 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม13-20 / 27-3 เม.ย.69,999
มีนาคม
13-20 / 27-3 เม.ย.69,999
เมษายน3-10 (วันจักรี) / 17-2469,999
8-15 / 9-16 / 10-17 (วันสงกรานต์)79,999
เมษายน
3-10 (วันจักรี) / 17-2469,999
8-15 / 9-16 / 10-17 (วันสงกรานต์)79,999
พฤษภาคม1-8 (วันแรงงาน) / 15-22 / 22-2969,999
พฤษภาคม
1-8 (วันแรงงาน) / 15-22 / 22-2969,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
2 ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ปารีส (ฝรั่งเศส) – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ – ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด – ชองป์เอลิเซ่ –ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล (อาหารเช้าทานบนเครื่อง) IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังแวร์ซายส์ - แกลอรี่ ลาแฟแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุช IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า
4 La Vallee Village Outlet – ดิจอง IBIS GARE HOTEL , DIJON หรือเทียบเท่า
5 ลูเซิร์น (สวิส) – สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE หรือเทียบเท่า
6 กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ – พิชิตเขาทิตลิส – FOX TOWN OUTLET – มิลาน (อิตาลี) HOLIDAY INN HOTEL, MILAN หรือเทียบเท่า
7 แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มิลาน Duomo – สนามบินมิลาน
8 ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ปารีส (ฝรั่งเศส) – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ – ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด – ชองป์เอลิเซ่ –ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล (อาหารเช้าทานบนเครื่อง)
 • โรงแรม
 • IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังแวร์ซายส์ - แกลอรี่ ลาแฟแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุช
 • โรงแรม
 • IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • La Vallee Village Outlet – ดิจอง
 • โรงแรม
 • IBIS GARE HOTEL , DIJON หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลูเซิร์น (สวิส) – สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
 • โรงแรม
 • IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ – พิชิตเขาทิตลิส – FOX TOWN OUTLET – มิลาน (อิตาลี)
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN HOTEL, MILAN หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มิลาน Duomo – สนามบินมิลาน
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 • โรงแรม