fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE โอซาก้า ฟูจิ โตเกียว (XJ) 6วัน 4คืน KIXNRT001 – J0323678

รหัสทัวร์ : J0323678
เดินทาง : Jun-Sep 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE โอซาก้า ฟูจิ โตเกียว (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 35,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ชมปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  วัดโอสึคันนง  นากาชิ JAZZDREAM OUTLET  เมืองนาโกย่า  ศาลเจ้าอัตสึตะ  ทะเลสาบฮามานาโกะ  โอชิโนะฮักไก  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  เก็บองุ่นเคียวโฮ  ชมทุ่งลาเวนเดอร์สวนโออิชิปาร์ค  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน  หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : พิเศษ! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ / เก็บองุ่นเคียวโฮสดๆจากสวน / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  ชมปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  วัดโอสึคันนง  นากาชิ JAZZDREAM OUTLET  เมืองนาโกย่า  ศาลเจ้าอัตสึตะ  ทะเลสาบฮามานาโกะ  โอชิโนะฮักไก  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  เก็บองุ่นเคียวโฮ  ชมทุ่งลาเวนเดอร์สวนโออิชิปาร์ค  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน  หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน6-1135,99029,990
13-18 / 20-2537,99029,990
มิถุนายน
6-1135,99029,990
13-18 / 20-2537,99029,990
กรกฎาคม25-30 (วันเฉลิม ร.10)39,99037,990
กรกฎาคม
25-30 (วันเฉลิม ร.10)39,99037,990
สิงหาคม8-13 (วันแม่)39,99037,990
สิงหาคม
8-13 (วันแม่)39,99037,990
กันยายน12-1737,99035,990
กันยายน
12-1737,99035,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – ชมปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)–วัดโอสึคันนง - นากาชิ JAZZDREAM OUTLET - เมืองนาโกย่า NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองนาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ทะเลสาบฮามานาโกะ - โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว DAITO FUJI RESORT หรือเทียบเท่า
4 เก็บองุ่นเคียวโฮ – ชมทุ่งลาเวนเดอร์สวนโออิชิปาร์ค - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ HOTEL WELCO NARITA หรือเทียบเท่า
5 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) HOTEL WELCO NARITA หรือเทียบเท่า
6 สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – ชมปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)–วัดโอสึคันนง - นากาชิ JAZZDREAM OUTLET - เมืองนาโกย่า
 • โรงแรม
 • NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ทะเลสาบฮามานาโกะ - โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
 • โรงแรม
 • DAITO FUJI RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เก็บองุ่นเคียวโฮ – ชมทุ่งลาเวนเดอร์สวนโออิชิปาร์ค - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HOTEL WELCO NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • HOTEL WELCO NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
 • โรงแรม