fbpx

ทัวร์อียิปต์ GRAND EGYPT (MS) 8วัน 5คืน – EG111902

รหัสทัวร์ : EG111902
เดินทาง : Nov-Dec
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์อียิปต์ จัดเต็ม
ราคาเริ่มต้น

฿ 60,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ปีรามิดขั้นบันได “มหาปีรามิด” “สฟิงซ์” มหาวิหารอาบูซิมเบล เขื่อนยักษ์อัสวาน เสาหินโอเบลิสก์ วิหารคอม-ออม-โบ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา วิหารเอ็ดฟู หุบผากษัตริย์ วิหารฮัคเชฟซุต อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน มหาวิหารคาร์นัค วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ป้อมปราการ สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี
ช้อป : ตลาดข่านเอลคาลีลี
กิน : มีบริการภัตคารท้องถิ่น
พิเศษ : นอนเรือสำราญ 3 คืน**รวมค่าวีซ่า On Arrival แล้ว **

EG111902 ทัวร์อียิปต์ เมมฟิส ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได เมืองกีซ่า เพื่อเข้าชม “มหาปีรามิด”  “สฟิงซ์” ศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส”  โรงงานผลิตหัวน้ำหอม PERFUME FACTORY มหาวิหารอาบูซิมเบล เขื่อนยักษ์อัสวาน เสาหินโอเบลิสก์ วิหารคอม-ออม-โบ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา พักค้างคืนบนเรือ  นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู หุบผากษัตริย์ วิหารฮัคเชฟซุต อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน มหาวิหารคาร์นัค วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ป้อมปราการ สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี “ตลาดข่านเอลคาลีลี นอนเรือสำราญ 3 คืน**รวมค่าวีซ่า On Arrival แล้ว **


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน9-16 / 23-3060,999
พฤศจิกายน
9-16 / 23-3060,999
ธันวาคม3-1060,999
26-2 / 28-465,999
31-764,999
ธันวาคม
3-1060,999
26-2 / 28-465,999
31-764,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3 ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสำราญ พักค้างคืนบนเรือ
4 คอมออมโบ นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู -เอ็ดฟู -ลักซอร์ พักค้างคืนบนเรือ
5 ลุ๊กซอร์ หุบผากษัตริย์ วิหารฮัคเชฟซุต ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน พักค้างคืนบนเรือ
6 ลุ๊กซอร์ มหาวิหารคาร์นัค วิหารลักซอร์ ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
7 ไคโร-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-สนามบิน
8 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า
 • โรงแรม
 • Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสำราญ
 • โรงแรม
 • พักค้างคืนบนเรือ
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คอมออมโบ นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู -เอ็ดฟู -ลักซอร์
 • โรงแรม
 • พักค้างคืนบนเรือ
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลุ๊กซอร์ หุบผากษัตริย์ วิหารฮัคเชฟซุต ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน
 • โรงแรม
 • พักค้างคืนบนเรือ
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลุ๊กซอร์ มหาวิหารคาร์นัค วิหารลักซอร์ ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ
 • โรงแรม
 • Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไคโร-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-สนามบิน
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม