fbpx

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA ทบิลิซี คาซเบกี (EK) 8วัน 5คืน (พักคาซเบกี Mountain View) KGG110816-EK – GG5524206

รหัสทัวร์ : GG5524206
เดินทาง : Feb-Apr 2024
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA ทบิลิซี คาซเบกี (EK) 8วัน 5คืน (พักคาซเบกี Mountain View)
ราคาเริ่มต้น

฿ 69,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงทบิลิซี  ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา  วิหารโฮลีทรินิตีแห่งทบิลิซี  โบสถ์เมเคตี  กอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  อัพลิสต์ชิเคห์  อาคัลท์ชิกเค่  ปราสาทราบาติ  บอร์โจมี  บอร์โจมี City Park  ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบอร์โจมี  ไวน์เทสติ้ง  คาซเบกี้  หุบเขาคอเคซัส (นั่งรถ 4WD ตะลุยหุบเขา)  โบสถ์เกอร์เกตี้  อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย  คาซเบกี้  ป้อมอันนานูรี  อ่างเก็บน้ำชินวารี  ซิกนากิ  กำแพงเมืองโบราณ  โบสถ์บอดี  เทลาวี   สะพานเพชร  ทบิลิซี  สะพานสันติภาพ  ถนนชาเดอนี่  ห้าง East Point  ชมโชว์พื้นเมือง  มิชเคห์ตา  วิหารสเวตสโคเวลี  วิหารจวารี  เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย 
พิเศษ : พัก 4-5 ดาว / ดินเนอร์พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  กรุงทบิลิซี  ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา  วิหารโฮลีทรินิตีแห่งทบิลิซี  โบสถ์เมเคตี  กอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  อัพลิสต์ชิเคห์  อาคัลท์ชิกเค่  ปราสาทราบาติ  บอร์โจมี  บอร์โจมี City Park  ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบอร์โจมี  ไวน์เทสติ้ง  คาซเบกี้  หุบเขาคอเคซัส (นั่งรถ 4WD ตะลุยหุบเขา)  โบสถ์เกอร์เกตี้  อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย  คาซเบกี้  ป้อมอันนานูรี  อ่างเก็บน้ำชินวารี  ซิกนากิ  กำแพงเมืองโบราณ  โบสถ์บอดี  เทลาวี   สะพานเพชร  ทบิลิซี  สะพานสันติภาพ  ถนนชาเดอนี่  ห้าง East Point  ชมโชว์พื้นเมือง  มิชเคห์ตา  วิหารสเวตสโคเวลี  วิหารจวารี  เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย  สนามบิน  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน3-10 (วันจักรี)70,999
13-20 (วันสงกรานต์)75,999
27-4 พ.ค. (วันแรงงาน)69,999
เมษายน
3-10 (วันจักรี)70,999
13-20 (วันสงกรานต์)75,999
27-4 พ.ค. (วันแรงงาน)69,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 กรุงทบิลิซี-ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา-วิหารโฮลีทรินิตีแห่งทบิลิซี-โบสถ์เมเคตี Hilton Garden Inn หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 กอรี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-อัพลิสต์ชิเคห์-อาคัลท์ชิกเค่-ปราสาทราบาติ-บอร์โจมี Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 บอร์โจมี City Park-ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบอร์โจมี-ไวน์เทสติ้ง-คาซเบกี้-หุบเขาคอเคซัส (นั่งรถ 4WD ตะลุยหุบเขา)-โบสถ์เกอร์เกตี้-อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย พักที่ Room Hotel Kazbegi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือพักที่ Gudauri Lodge หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5 คาซเบกี้-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-ซิกนากิ-กำแพงเมืองโบราณ-โบสถ์บอดี-เทลาวี Hotel Esquisse Boutique หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 เทลาวี-สะพานเพชร-ทบิลิซี-สะพานสันติภาพ-ถนนชาเดอนี่-ห้าง East Point-ชมโชว์พื้นเมือง Hilton Garden Inn หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7 มิชเคห์ตา-วิหารสเวตสโคเวลี-วิหารจวารี-เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย-สนามบิน
8 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงทบิลิซี-ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา-วิหารโฮลีทรินิตีแห่งทบิลิซี-โบสถ์เมเคตี
 • โรงแรม
 • Hilton Garden Inn หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กอรี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-อัพลิสต์ชิเคห์-อาคัลท์ชิกเค่-ปราสาทราบาติ-บอร์โจมี
 • โรงแรม
 • Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บอร์โจมี City Park-ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบอร์โจมี-ไวน์เทสติ้ง-คาซเบกี้-หุบเขาคอเคซัส (นั่งรถ 4WD ตะลุยหุบเขา)-โบสถ์เกอร์เกตี้-อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย
 • โรงแรม
 • พักที่ Room Hotel Kazbegi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือพักที่ Gudauri Lodge หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คาซเบกี้-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-ซิกนากิ-กำแพงเมืองโบราณ-โบสถ์บอดี-เทลาวี
 • โรงแรม
 • Hotel Esquisse Boutique หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทลาวี-สะพานเพชร-ทบิลิซี-สะพานสันติภาพ-ถนนชาเดอนี่-ห้าง East Point-ชมโชว์พื้นเมือง
 • โรงแรม
 • Hilton Garden Inn หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มิชเคห์ตา-วิหารสเวตสโคเวลี-วิหารจวารี-เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย-สนามบิน
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม