fbpx

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ GRAND ITALY (QR) 7วัน 4คืน BT-EUR33-QR – EU0922202

รหัสทัวร์ : EU0922202
เดินทาง : Jun-Dec 2022
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ GRAND ITALY (QR) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มิลาน  มหาวิหารดูโอโม่  กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด  เวโรน่า  บ้านจูเลียต  เวนิสเมสเตร้  เกาะเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้  จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค  มหาวิหารซันมาร์โก  พระราชวังดอร์จ  หอระฆังซันมาร์โก  สะพานถอนหายใจ  ฟลอเร้นซ์  จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่  มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร ิ จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย  ปิซ่า  จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม  หอเอนปิซ่า  เซียน่า  จัตุรัสเดล คัมโป ปาลาซโซ พับบลิโค  หอระฆังมานเจีย  โรม  น้ำพุเทรวี่  บันไดสเปน  นครรัฐวาติกัน  มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์  โคลอสเซียม  โรมันฟอรั่ม **รวมวีซ่าแล้ว**
กิน : สปาเก็ตตี้เส้นหมึกเวนีส / เมนูพิซซ่าสูตรอิตาลีแท้
พิเศษ : พัก 4 ดาว / รวมค่าทิปแล้ว / รวมค่าวีซ่าแล้ว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินโดฮา  สนามบินมิลาน  มหาวิหารดูโอโม่  กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด  เวโรน่า  บ้านจูเลียต  เวนิสเมสเตร้  เกาะเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้  จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค  มหาวิหารซันมาร์โก  พระราชวังดอร์จ  หอระฆังซันมาร์โก  สะพานถอนหายใจ  ฟลอเร้นซ์  จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่  มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร ิ จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย  ปิซ่า  จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม  หอเอนปิซ่า  เซียน่า  จัตุรัสเดล คัมโป ปาลาซโซ พับบลิโค  หอระฆังมานเจีย  โรม  น้ำพุเทรวี่  บันไดสเปน  นครรัฐวาติกัน  มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์  โคลอสเซียม  โรมันฟอรั่ม  สนามบินฟูมิซิโน่  สนามบินโดฮา  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยรวมวีซ่าแล้ว**      


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน16-2267,999
กันยายน
16-2267,999
ตุลาคม12-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)67,999
ตุลาคม
12-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)67,999
พฤศจิกายน11-1759,999
พฤศจิกายน
11-1759,999
ธันวาคม10-16 (วันรัฐธรรมนูญ)65,999
26-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)69,999
ธันวาคม
10-16 (วันรัฐธรรมนูญ)65,999
26-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)69,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดฮา
2 สนามบินมิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เวโรน่า • บ้านจูเลียต • เวนิสเมสเตร้ Hotel Novotel Venezia Mestre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เกาะเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้ • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • ฟลอเร้นซ์ • จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่ • มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร •จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย HOTEL WALL ART หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4 ฟลอเร้นซ์ • ปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปิซ่า • เซียน่า • จัตุรัสเดล คัมโป ปาลาซโซ พับบลิโค • หอระฆังมานเจีย Four Points by Sheraton Siena หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5 ปิซ่า • โรม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6 โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์ • โคลอสเซียม • โรมันฟอรั่ม• สนามบินฟูมิซิโน่
7 ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดฮา
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินมิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เวโรน่า • บ้านจูเลียต • เวนิสเมสเตร้
 • โรงแรม
 • Hotel Novotel Venezia Mestre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาะเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้ • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • ฟลอเร้นซ์ • จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่ • มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร •จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
 • โรงแรม
 • HOTEL WALL ART หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฟลอเร้นซ์ • ปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปิซ่า • เซียน่า • จัตุรัสเดล คัมโป ปาลาซโซ พับบลิโค • หอระฆังมานเจีย
 • โรงแรม
 • Four Points by Sheraton Siena หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปิซ่า • โรม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน
 • โรงแรม
 • Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์ • โคลอสเซียม • โรมันฟอรั่ม• สนามบินฟูมิซิโน่
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม