ทัวร์ยุโรป GRAND SWISS (EK) 7วัน 4คืน ZRH01 – EU5422001

รหัสทัวร์ : EU5422001
เดินทาง : Mar-May 2022
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ยุโรป GRAND SWISS (EK) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 69,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ซูริค  ชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF  ลูเซิร์น  สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  เมืองกรินเดอวาลด์  ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE  อินเตอร์ลาเคน  ทาซ  เซอร์แมท  กรุงเบิร์น  บ่อหมีสีน้ำตาล  มาร์กาสเซ  เวเว่ย์  มองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง  โลซานน์  ศาลาไทย  เจนีวา น้ำพุเจ็ทโด้  นาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษสนามบินเจนีวา **ยังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นประมาณ 5,000 บาท**
กิน : อาหารสัญชาติสวิส เมนูฟองดูว์
พิเศษ : เข้าทางซูริค ออกทางเจนีวา ไม่ย้อนทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  สนามบินซูริค  ซูริค  ชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF  ลูเซิร์น  สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  เมืองกรินเดอวาลด์  ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE  อินเตอร์ลาเคน  ทาซ  เซอร์แมท  กรุงเบิร์น  บ่อหมีสีน้ำตาล  มาร์กาสเซ  เวเว่ย์  มองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง  โลซานน์  ศาลาไทย  เจนีวา น้ำพุเจ็ทโด้  นาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษสนามบินเจนีวา  สนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นประมาณ 5,000 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม30-5 เม.ย.69,999
มีนาคม
30-5 เม.ย.69,999
เมษายน3-9 (วันจักรี) / 17-23 / 24-3069,999
8-14 / 9-15 / 10-16 (วันสงกรานต์)79,999
เมษายน
3-9 (วันจักรี) / 17-23 / 24-3069,999
8-14 / 9-15 / 10-16 (วันสงกรานต์)79,999
พฤษภาคม1-7 (วันแรงงาน) / 8-14 / 11-17 / 22-2869,999
พฤษภาคม
1-7 (วันแรงงาน) / 8-14 / 11-17 / 22-2869,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
2 ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินซูริค – ซูริค – ชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล (อาหารเช้าเสริฟบนเครื่อง) IBIS HOTEL, LUCERNE หรือเทียบเท่า
3 เมืองกรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – อินเตอร์ลาเคน – ทาซ ELITE HOTEL, TASCH หรือเทียบเท่า
4 ทาซ – เซอร์แมท - กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ WALDHORN HOTEL, BERN หรือเทียบเท่า
5 เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง - โลซานน์ – ศาลาไทย – เจนีวา BERNINA HOTEL, GENEVA หรือเทียบเท่า
6 น้ำพุเจ็ทโด้ – นาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษสนามบินเจนีวา – สนามบินดูไบ
7 ดูไบ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินซูริค – ซูริค – ชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล (อาหารเช้าเสริฟบนเครื่อง)
 • โรงแรม
 • IBIS HOTEL, LUCERNE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – อินเตอร์ลาเคน – ทาซ
 • โรงแรม
 • ELITE HOTEL, TASCH หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทาซ – เซอร์แมท - กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ
 • โรงแรม
 • WALDHORN HOTEL, BERN หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง - โลซานน์ – ศาลาไทย – เจนีวา
 • โรงแรม
 • BERNINA HOTEL, GENEVA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • น้ำพุเจ็ทโด้ – นาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษสนามบินเจนีวา – สนามบินดูไบ
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดูไบ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • โรงแรม