fbpx

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง เลสโก นางพญาเปลี่ยนสี (CZ) 5วัน 4คืน (ZKWL01) – CH281996

รหัสทัวร์ : CH281996
เดินทาง : Nov-Dec 19
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง น้ำตกกู่ตุง (ชมต้นเมเปิ้ลเปลี่ยนสี) ที่พักระดับ 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999 ฿ 9,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองกุ้ยหลิน  สวนชวนซาน  ถ้ำทะลุ น้ำตกกู่ตุง (ชมต้นเมเปิ้ลเปลี่ยนสี)  ชมโชว์ Mirage Guilin Show เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกอล์ฟ) มืองหยางซั่ว  เขาเซียงกง ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)  เมืองกุ้ยหลิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง 
ช้อป : ช้อปปิ้งถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว ช้อปปิ้งถนนคนเดิน หรือตลาดใต้ดิน
กิน : เผือกคริสตัล ปลาแช่เบียร์ หมูสามชั้นอบเผือก
พิเศษ : น้ำตกกู่ตุง (ชมต้นเมเปิ้ลเปลี่ยนสี) เขางวงช้าง เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ที่พักระดับ 5 ดาว

CH281996 ทัวร์จีน สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง  เมืองกุ้ยหลิน  สวนชวนซาน  ถ้ำทะลุ  ร้านหยก  น้ำตกกู่ตุง (ชมต้นเมเปิ้ลเปลี่ยนสี)  ชมโชว์ Mirage Guilin Show เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกอล์ฟ)  ร้านบัวหิมะ  เมืองหยางซั่ว  เขาเซียงกง  ช้อปปิ้งถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)  เมืองกุ้ยหลิน  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง  ช้อปปิ้งถนนคนเดิน หรือตลาดใต้ดิน สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง พิเศษ!! เมนู เผือกคริสตัล / ปลาแช่เบียร์ / หมูสามชั้นอบเผือก + ที่พักระดับ 5 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน6-1011,9999,999
14-18 12,9999,999
28-2 ธ.ค.12,999
พฤศจิกายน
6-1011,9999,999
14-18 12,9999,999
28-2 ธ.ค.12,999
ธันวาคม4-813,999
18-22 / 25-2912,999
ธันวาคม
4-813,999
18-22 / 25-2912,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง - เมืองกุ้ยหลิน Guilin Zhong Shui International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองกุ้ยหลิน - สวนชวนซาน - ถ้ำทะลุ - ร้านหยก - น้ำตกกู่ตุง (ชมต้นเมเปิ้ลเปลี่ยนสี) - ชมโชว์ Mirage Guilin Show Guilin Zhong Shui International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกอล์ฟ) - ร้านบัวหิมะ - เมืองหยางซั่ว - เขาเซียงกง - ช้อปปิ้งถนนฝรั่งเมืองหยางซัว Xi Jie Kou Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - เมืองกุ้ยหลิน - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน หรือตลาดใต้ดิน Guilin Zhong Shui International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5 สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง - เมืองกุ้ยหลิน
 • โรงแรม
 • Guilin Zhong Shui International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกุ้ยหลิน - สวนชวนซาน - ถ้ำทะลุ - ร้านหยก - น้ำตกกู่ตุง (ชมต้นเมเปิ้ลเปลี่ยนสี) - ชมโชว์ Mirage Guilin Show
 • โรงแรม
 • Guilin Zhong Shui International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกอล์ฟ) - ร้านบัวหิมะ - เมืองหยางซั่ว - เขาเซียงกง - ช้อปปิ้งถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
 • โรงแรม
 • Xi Jie Kou Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - เมืองกุ้ยหลิน - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน หรือตลาดใต้ดิน
 • โรงแรม
 • Guilin Zhong Shui International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม