fbpx

ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ HASHTAG SNOW KOREA (BX) 5วัน 3คืน – K1022481

รหัสทัวร์ : K1022481
เดินทาง : Dec 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ HASHTAG SNOW KOREA (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะนามิ  สตอเบอร์รี่ ฟาร์ม  SKI RESORT  ป้อมฮวาซอง  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  ช้อปปิ้งตลาดกวางจัง  ช้อปปิ้งทงแดมุน  ศูนย์โสมรัฐบาล   COSMETIC  คลองชองเกชอน  พระราชวังเคียงบก  หมู่บ้านบุคชอน   DUTY FREE    ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก แชะภาพ  ช้อปปิ้งเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู REDPINE  ศูนย์พลอยอเมทิส  ช้อปปิ้งฮงแด  SUPER MARKET
พิเศษ : พัก ski resort 1 คืน + โซล 2 คืน

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)  เกาะนามิ  สตอเบอร์รี่ ฟาร์ม  SKI RESORT  ป้อมฮวาซอง  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  ช้อปปิ้งตลาดกวางจัง  ช้อปปิ้งทงแดมุน  ศูนย์โสมรัฐบาล   COSMETIC  คลองชองเกชอน  พระราชวังเคียงบก  หมู่บ้านบุคชอน   DUTY FREE    ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก แชะภาพ  ช้อปปิ้งเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู REDPINE  ศูนย์พลอยอเมทิส  ช้อปปิ้งฮงแด  SUPER MARKET  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม31-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,888
30-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)30,888
ธันวาคม
31-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)29,888
30-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)30,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
2 เกาะนามิ – สตอเบอร์รี่ ฟาร์ม – SKI RESORT YANGJI PINE SKI RESORT หรือระดับเทียบเท่า
3 ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – ช้อปปิ้งตลาดกวางจัง - ช้อปปิ้งทงแดมุน SKYPARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล - COSMETIC – คลองชองเกชอน - พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุคชอน – DUTY FREE – ทำคิมบับ+ ใส่ชุดฮันบก แชะภาพ - ช้อปปิ้งเมียงดง SKYPARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู –REDPINE - ศูนย์พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้งฮงแด – SUPER MARKET – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาะนามิ – สตอเบอร์รี่ ฟาร์ม – SKI RESORT
 • โรงแรม
 • YANGJI PINE SKI RESORT หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – ช้อปปิ้งตลาดกวางจัง - ช้อปปิ้งทงแดมุน
 • โรงแรม
 • SKYPARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล - COSMETIC – คลองชองเกชอน - พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุคชอน – DUTY FREE – ทำคิมบับ+ ใส่ชุดฮันบก แชะภาพ - ช้อปปิ้งเมียงดง
 • โรงแรม
 • SKYPARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู –REDPINE - ศูนย์พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้งฮงแด – SUPER MARKET – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม