fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา เลสโก ลิขิตรักสะพานแก้ว (FD) 4วัน 3คืน (ZHAN16) – V282012

รหัสทัวร์ : V282012
เดินทาง :
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ช่วงวันหยุดจักรีและวันสงกรานต์
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  เมืองฮานอย ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์  เมืองลาวไก  ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม  เมืองซาปา  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  สะพานแก้วมังกรเมฆ  น้ำตกสีเงิน  นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว)  นั่งกระเช้าฟานซิปัน เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาบ
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย
กิน : สุกี้แซลม่อน / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ SEN RESTURANT
พิเศษ : สะพานแก้วมังกรเมฆ / พัก 5 ดาว 1 คืน / Free wifi on bus

V282012 ทัวร์เวียดนาม สนามบินนอยไบ  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  เมืองฮานอย ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์  เมืองลาวไก  ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม  เมืองซาปา  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต สะพานแก้วมังกรเมฆ  น้ำตกสีเงิน  นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว)  นั่งกระเช้าฟานซิปัน เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาบ  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  สนามบินนอยไบ พิเศษ…เมนูสุกี้แซลม่อน / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ SEN RESTURANT + พัก 5 ดาว 1 คืน + Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน04-0713,999
กันยายน
04-0713,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮานอย LAROSA HOTEL / CWD HOTEL / MOON VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – เมืองลาวไก – ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต NORTH STAR SAPA HOTEL / CHAPADEW SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 สะพานแก้วมังกรเมฆ – น้ำตกสีเงิน – นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว) – นั่งกระเช้าฟานซิปัน DE LA COUPOLE – M GALLERY HOTEL BY SOFITEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮานอย
 • โรงแรม
 • LAROSA HOTEL / CWD HOTEL / MOON VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – เมืองลาวไก – ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • NORTH STAR SAPA HOTEL / CHAPADEW SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สะพานแก้วมังกรเมฆ – น้ำตกสีเงิน – นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว) – นั่งกระเช้าฟานซิปัน
 • โรงแรม
 • DE LA COUPOLE – M GALLERY HOTEL BY SOFITEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม