fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ เลสโก สายลมรัก (FD) 3วัน 2คืน (ZHAN13) – V282003

รหัสทัวร์ : V282003
เดินทาง : May - May
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 3วัน 2คืน บิน Air Asia
ราคาเริ่มต้น

฿ 9,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  น้ำตกสีเงิน  ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร  โบสถ์ซาปา นั่งรถไฟเมืองซาปา  ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า  หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE  เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  วัดบายดิงห์ 
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย
กิน : ชาบูแซลม่อน

V282003 ทัวร์เวียดนาม สนามบินนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  น้ำตกสีเงิน  ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร  โบสถ์ซาปา  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต นั่งรถไฟเมืองซาปา  ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า  หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE  เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  วัดบายดิงห์  สนามบินนอยไบ พิเศษ…เมนูชาบูแซลม่อน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม09-11 / 16-18 / 30-01 มิ.ย.11,999
23-259,999
พฤษภาคม
09-11 / 16-18 / 30-01 มิ.ย.11,999
23-259,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต SAPA DIAMOND HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 นั่งรถไฟเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย MOON VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – วัดบายดิงห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบิยดอนเมือง – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • SAPA DIAMOND HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถไฟเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
 • โรงแรม
 • MOON VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – วัดบายดิงห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบิยดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม