fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง เลสโก สัมผัสรักสายลมหนาว (VJ) 4วัน 3คืน (ZHAN14) – V281959

รหัสทัวร์ : V281959
เดินทาง : Nov-Dec
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง ล่องเรือฮาลองบก ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 10,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองซาปา  โบสถ์ซาปา รถไฟรางชมเมืองซาปา  ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์ จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก  เมืองฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเล จุดชมวิวอ่าวฮาลองเบย์
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย ตลาดไนท์มาร์เก็ต
กิน : เมนูชาบูแซลม่อน
พิเศษ : ล่องเรือฮาลองบก ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน

V281959 ทัวร์เวียดนาม สนามบินนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองซาปา  โบสถ์ซาปา  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  รถไฟรางชมเมืองซาปา  ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  ถนน 36 สาย  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก  เมืองฮาลอง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเล  ตลาดไนท์มาร์เก็ต  จุดชมวิวอ่าวฮาลองเบย์  เมืองไฮฟอง  สนามบินแคทบี ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน / เมนูชาบูแซลม่อน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม26-2912,999
ธันวาคม
26-2912,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต DE LA COUPOLE – MGALLERY BY SOFITEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
2 เมืองซาปา – รถไฟรางชมเมืองซาปา – ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ถนน 36 สาย MOON VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮาลอง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเล – ตลาดไนท์มาร์เก็ต CITY BAY PALACE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองฮาลอง – จุดชมวิวอ่าวฮาลองเบย์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • DE LA COUPOLE – MGALLERY BY SOFITEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาปา – รถไฟรางชมเมืองซาปา – ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ถนน 36 สาย
 • โรงแรม
 • MOON VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮาลอง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเล – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • CITY BAY PALACE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮาลอง – จุดชมวิวอ่าวฮาลองเบย์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม