fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO SKI&SNOW (XJ) 6วัน 4คืน- J162013

รหัสทัวร์ : J162013
เดินทาง : Dec19-Mar20
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ฮอกไกโดราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 26,876

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หุบเขาจิโกคุดานิ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล คิโรโระ สโนว์ เวิลด์คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ช้อป : DUTY FREE ตลาดโจไก shikisai no
กิน : บุฟเฟต์ปูยักษ์ 3 ชนิด (ซูไว ทาราบะ ปูขน) พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อั้น
พิเศษ : การแช่ออนเช็นธรรมชาติ 1 คืน+ อิสระเต็มวัน 1 วัน

J162013 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า shikisai no DUTY FREE หุบเขาจิโกคุดานิ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ ซัปโปโร เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ตลาดโจไก อิจิบะ แช่ออนเช็นธรรมชาติ 1 คืน +บุฟเฟต์ปูยักษ์ 3 ชนิด (ซูไว ทาราบะ ปูขน) พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อั้น 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง–สนามบินชิโตเซะ–ซัปโปโร Art Hotel Asahikawa หรือเทียบเท่า
2 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - shikisai no – DUTY FREE- ซัปโปโร DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
3 หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ -ซัปโปโร DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้ DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
5 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (หากปิดจะรับตามความเหมาะสม หรือ พาถ่ายรูปด้านหน้า)-ตลาดโจไก อิจิบะ-สนามบินชิโตเซะ
6 กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง–สนามบินชิโตเซะ–ซัปโปโร
 • โรงแรม
 • Art Hotel Asahikawa หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - shikisai no – DUTY FREE- ซัปโปโร
 • โรงแรม
 • DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ -ซัปโปโร
 • โรงแรม
 • DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้
 • โรงแรม
 • DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (หากปิดจะรับตามความเหมาะสม หรือ พาถ่ายรูปด้านหน้า)-ตลาดโจไก อิจิบะ-สนามบินชิโตเซะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม