fbpx

ทัวร์เกาหลี HAPPY JOURNEY BUSAN YEOSU (BX) 5วัน 3คืน KBX39 – K4824456

รหัสทัวร์ : K4824456
เดินทาง : Mar 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี HAPPY JOURNEY BUSAN YEOSU (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,777

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ซงโดสกายวอล์ค  CORALANI CAFÉ  ท่าเรือชางนิม  LF Square  I Museum  Yeosu Art land  จัตุรัสอีซุนชิน  ตลาดพื้นเมือง  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu  ร้านสมุนไพร Red Pine  รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล  วัดแฮดงยงกุงซา  แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี  ช้อปปิ้งย่านซอมยอน  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง  Local Super Market  ตลาดนัมโพดง
กิน : BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี / ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ซงโดสกายวอล์ค  CORALANI CAFÉ  ท่าเรือชางนิม  LF Square  I Museum  Yeosu Art land  จัตุรัสอีซุนชิน  ตลาดพื้นเมือง  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu  ร้านสมุนไพร Red Pine  รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล  วัดแฮดงยงกุงซา  แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี  ช้อปปิ้งย่านซอมยอน  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง  Local Super Market  ตลาดนัมโพดง  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม6-1019,77717,777
19-23 / 25-29 / 26-3018,777
20-24 / 21-25 / 22-2619,777
มีนาคม
6-1019,77717,777
19-23 / 25-29 / 26-3018,777
20-24 / 21-25 / 22-2619,777

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค – CORALANI CAFÉ - ท่าเรือชางนิม HOTEL KENNY YEOSU 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 LF Square - I Museum - Yeosu Art land – จัตุรัสอีซุนชิน - ตลาดพื้นเมือง HOTEL KENNY YEOSU 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล – วัดแฮดงยงกุงซา - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน CONNECT HOTEL BUSAN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - Local Super Market – ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค – CORALANI CAFÉ - ท่าเรือชางนิม
 • โรงแรม
 • HOTEL KENNY YEOSU 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • LF Square - I Museum - Yeosu Art land – จัตุรัสอีซุนชิน - ตลาดพื้นเมือง
 • โรงแรม
 • HOTEL KENNY YEOSU 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล – วัดแฮดงยงกุงซา - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน
 • โรงแรม
 • CONNECT HOTEL BUSAN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - Local Super Market – ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม