fbpx

ทัวร์ยุโรป HAVILA SCANDINAVIA Norway Finland Denmark (EK) 10วัน 7คืน KEU121022-EK – EU5523673

รหัสทัวร์ : EU5523672
เดินทาง : Oct-Dec 2023
ระยะเวลา : 10D7N

ทัวร์ยุโรป HAVILA SCANDINAVIA Norway Finland Denmark (EK) 10วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 179,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ออสโล  วิกเกอร์แลนด์พาร์ค  ศาลาว่าการกรุงออสโล  พระราชวังหลวงออสโล  โลโฟเทน  หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์  รีนน์  Hamnoy Bridge  หมู่บ้านซาคริซอย  หมู่บ้านนัสฟยอร์ด  นาร์วิค  ทรอมโซ  มหาวิหารอาร์กติก  เรือสำราญ Havila Voyage  ฮอนนิ่งสแวค  นอร์ทเคป  เรือสำราญ Havila Voyage  คิร์เคนเนส  การจับปูยักษ์ (King Crab Safari)  โรงแรมหิมะ  ออสโล  โคเปนเฮเกน  เงือกน้อยลิดเดิ้ลเมอร์เมด  ศาลาว่าการ  น้ำพุเกฟิอ้อน  พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก  พระราชวังคริสเตียนบอร์ก  โบสถ์เฟรเดอร์ริก  นูฮาวน์ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
พิเศษ : ล่องเรือสำราญ Havila Voyage ชมแสงเหนือ 2 คืน / เที่ยว + พักใน Lofoten 1 คืน / เที่ยว Tromso/ บินภายใน 2 ขา

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  ออสโล  วิกเกอร์แลนด์พาร์ค  ศาลาว่าการกรุงออสโล  พระราชวังหลวงออสโล  โลโฟเทน  หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์  รีนน์  Hamnoy Bridge  หมู่บ้านซาคริซอย  หมู่บ้านนัสฟยอร์ด  นาร์วิค  ทรอมโซ  มหาวิหารอาร์กติก  เรือสำราญ Havila Voyage  ฮอนนิ่งสแวค  นอร์ทเคป  เรือสำราญ Havila Voyage  คิร์เคนเนส  การจับปูยักษ์ (King Crab Safari)  โรงแรมหิมะ  ออสโล  โคเปนเฮเกน  เงือกน้อยลิดเดิ้ลเมอร์เมด  ศาลาว่าการ  น้ำพุเกฟิอ้อน  พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก  พระราชวังคริสเตียนบอร์ก  โบสถ์เฟรเดอร์ริก  นูฮาวน์  สนามบินโคเปนเฮเกน  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคมเต็ม179,999
ธันวาคม
เต็ม179,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ออสโล-วิกเกอร์แลนด์พาร์ค-ศาลาว่าการกรุงออสโล-พระราชวังหลวงออสโล Hotel Scandic Oslo Airport หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ออสโล-โลโฟเทน-หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์ Hotel Lofoten Links Lodge หรือระดับเทียบเท่า
4 รีนน์-Hamnoy Bridge-หมู่บ้านซาคริซอย-หมู่บ้านนัสฟยอร์ด-นาร์วิค Hotel Quality Grand Royal หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 นาร์วิค-ทรอมโซ-มหาวิหารอาร์กติก-เรือสำราญ Havila Voyage พักบนเรือสำราญ Havila Voyage (Sea View Cabin)
6 ฮอนนิ่งสแวค-นอร์ทเคป-เรือสำราญ Havila Voyage พักบนเรือสำราญ Havila Voyage (Sea View Cabin)
7 คิร์เคนเนส-การจับปูยักษ์ (King Crab Safari)-โรงแรมหิมะ Hotel Thon Kirkenes หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
8 คิร์เคนเนส-ออสโล-โคเปนเฮเกน-เงือกน้อยลิดเดิ้ลเมอร์เมด-ศาลาว่าการ-น้ำพุเกฟิอ้อน Hotel AC Bella Sky Copenhagen หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
9 โคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก-พระราชวังคริสเตียนบอร์ก-โบสถ์เฟรเดอร์ริก-นูฮาวน์-สนามบินโคเปนเฮเกน
10 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ออสโล-วิกเกอร์แลนด์พาร์ค-ศาลาว่าการกรุงออสโล-พระราชวังหลวงออสโล
 • โรงแรม
 • Hotel Scandic Oslo Airport หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ออสโล-โลโฟเทน-หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์
 • โรงแรม
 • Hotel Lofoten Links Lodge หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • รีนน์-Hamnoy Bridge-หมู่บ้านซาคริซอย-หมู่บ้านนัสฟยอร์ด-นาร์วิค
 • โรงแรม
 • Hotel Quality Grand Royal หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาร์วิค-ทรอมโซ-มหาวิหารอาร์กติก-เรือสำราญ Havila Voyage
 • โรงแรม
 • พักบนเรือสำราญ Havila Voyage (Sea View Cabin)
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮอนนิ่งสแวค-นอร์ทเคป-เรือสำราญ Havila Voyage
 • โรงแรม
 • พักบนเรือสำราญ Havila Voyage (Sea View Cabin)
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คิร์เคนเนส-การจับปูยักษ์ (King Crab Safari)-โรงแรมหิมะ
 • โรงแรม
 • Hotel Thon Kirkenes หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คิร์เคนเนส-ออสโล-โคเปนเฮเกน-เงือกน้อยลิดเดิ้ลเมอร์เมด-ศาลาว่าการ-น้ำพุเกฟิอ้อน
 • โรงแรม
 • Hotel AC Bella Sky Copenhagen หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก-พระราชวังคริสเตียนบอร์ก-โบสถ์เฟรเดอร์ริก-นูฮาวน์-สนามบินโคเปนเฮเกน
 • โรงแรม
 • วันที่ 10
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม