fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI JL PREMIUM OCTOBER (JL) 5วัน 3คืน (HND02) – J5419208

รหัสทัวร์ : J5419208
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ PREMIUM บิน Japan Airlines (บินเช้า)
ราคาเริ่มต้น

฿ 31,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาสากุสะ กระเช้าคาจิคาจิ โอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ไซด์ พระยืนไดบุตสึ
ช้อป : ชินจุกุ ตลาดปลาสึกิจิ เอมิพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท โอไดบะ
กิน : เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : อาบน้ำแร่ ออนเซ็น +free!! miracle louge ที่สนามบิน 

J5419208 ทัวร์ญี่ปุ่น ตลาดปลาสึกิจิ วัดอาสากุสะ กระเช้าคาจิ คาจิ โอชิโนะ ฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว   หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ ชินจุกุ  นาริตะ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ พระยืนไดบุตสึ เอมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท โอไดบะ Diver City  (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น +free!! miracle louge ที่สนามบิน 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)                                                        (-/-/-) Hotel
2 ตลาดปลาสึกิจิ – วัดอาสากุสะ – กระเช้าคาจิ คาจิ – โอชิโนะ ฮัคไค (พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)                                     (B/L/D) Hotel
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  –  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ – ชินจุกุ  – นาริตะ             (B/L/-) Hotel
4 สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ – พระยืนไดบุตสึ – เอมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท– โอไดบะ Diver City  - สนามบินฮาเนดะ                                                                                                      (B/-/-)
5 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                     (B/-/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)                                                        (-/-/-)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาสึกิจิ – วัดอาสากุสะ – กระเช้าคาจิ คาจิ – โอชิโนะ ฮัคไค (พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)                                     (B/L/D)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  –  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ – ชินจุกุ  – นาริตะ             (B/L/-)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ – พระยืนไดบุตสึ – เอมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท– โอไดบะ Diver City  - สนามบินฮาเนดะ                                                                                                      (B/-/-)
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                     (B/-/-)
 • โรงแรม