fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (XJ) 5วัน 3คืน (XJ119) – J5219148

รหัสทัวร์ : J5219148
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สระอะโออิเคะ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ กระเช้าคุโรดาเกะ เนินพระพุทธเจ้า คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
ช้อป : อิออน มอลล์ ร้านสินค้ามือสอง ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู
พิเศษ : Free wifi on bus

J5219148 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซะ  เมืองบิเอะ  สระอะโออิเคะ  หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า  อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง  น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ  กระเช้าคุโรดาเกะ  อิออน มอลล์ เนินพระพุทธเจ้า  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้  ร้านสินค้ามือสอง  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ…เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู / Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง - เที่ยวบินที่ XJ620 ( 23.55-08.20+1 น. ) เวลาดังกล่าวบินถึงวันที่ 23-27 ตุลาคม 2562
2 ตั้งแต่วันเดินทางที่ 27 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เที่ยวบินที่ XJ620 เปลี่ยนเวลาบินเป็น ( 02:10-10:40 น.) // สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเก CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เนินพระพุทธเจ้า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเซะ เที่ยวบินที่ XJ621 ( 10.00 - 15.50 น. ) เวลาดังกล่าวบินถึงวันที่ 19-24 ตุลาคม 2562 // ตั้งแต่วันเดินทางที่ 27 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เที่ยวบินที่ XJ621 เปลี่ยนเวลาบินเป็น ( 11.55 - 18.00 น. ) -สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง - เที่ยวบินที่ XJ620 ( 23.55-08.20+1 น. ) เวลาดังกล่าวบินถึงวันที่ 23-27 ตุลาคม 2562
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตั้งแต่วันเดินทางที่ 27 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เที่ยวบินที่ XJ620 เปลี่ยนเวลาบินเป็น ( 02:10-10:40 น.) // สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเก
 • โรงแรม
 • CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เนินพระพุทธเจ้า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
 • โรงแรม
 • SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซะ เที่ยวบินที่ XJ621 ( 10.00 - 15.50 น. ) เวลาดังกล่าวบินถึงวันที่ 19-24 ตุลาคม 2562 // ตั้งแต่วันเดินทางที่ 27 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เที่ยวบินที่ XJ621 เปลี่ยนเวลาบินเป็น ( 11.55 - 18.00 น. ) -สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม