fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร เลสโก ฮานะ ยากูซ่า (XJ) 6วัน 4คืน (ZHOK04) – J2820122

รหัสทัวร์ : J2820122
เดินทาง :
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 27,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ชิโตเสะ  ฟูราโน่  โทมิตะ ฟาร์ม  สวนชิกิไซโนะโอกะ  บ่อน้ำสีฟ้า  อาซาฮิกาว่า เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  อุทยานโมอาย  พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  สวนโอโดริ
ช้อป : ช้อปปิ้งอิออน ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก มิตซุย เอ้าท์เล็ต อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ+ขาปู
พิเศษ : ทมิตะ ฟาร์ม  สวนชิกิไซโนะโอกะ 

J2820122 ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเสะ  ฟูราโน่  โทมิตะ ฟาร์ม  สวนชิกิไซโนะโอกะ  บ่อน้ำสีฟ้า  อาซาฮิกาว่า  ช้อปปิ้งอิออน เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อุทยานโมอาย  พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  สวนโอโดริ  มิตซุย เอ้าท์เล็ต อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!! เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ+ขาปู


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง
2 ชิโตเสะ - ฟูราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ + ขาปู THE B HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด -สวนโอโดริ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต THE B HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน THE B HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
6 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชิโตเสะ - ฟูราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน
 • โรงแรม
 • SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ + ขาปู
 • โรงแรม
 • THE B HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด -สวนโอโดริ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • THE B HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน
 • โรงแรม
 • THE B HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม