fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO COOL TOWN (TG) 5วัน 3คืน – J052099

รหัสทัวร์ : J052099
เดินทาง : Mar-Apr
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ช่วงวันหยุดจักรี
ราคาเริ่มต้น

฿ 47,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ชิโตเซ่  โนโบริเบทสึ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล)  สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน  โทยะ คลองโอตารุ  หอนาฬิกาไอน้ำ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด  อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า  หอนาฬิกา
ช้อป : ย่านทานุกิโคจิ ตลาดเช้าโจไก ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร  มิตซุยเอาท์เล็ท
กิน : ภัตตาคาร NANDA บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิด
พิเศษ : แช่ออนเซ็น / อาหารครบทุกมื้อ / Free wifi on bus / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

J052099 ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่  โนโบริเบทสึ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล)  สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน  โทยะ คลองโอตารุ  หอนาฬิกาไอน้ำ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  ซัปโปโร ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ ตลาดเช้าโจไก  ศาลเจ้าฮอกไกโด  อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า  หอนาฬิกา  ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร  ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท แช่ออนเซ็น / ภัตตาคาร NANDA บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิด / Free wifi on bus / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม28-1 เม.ย.47,900
มีนาคม
28-1 เม.ย.47,900
เมษายน2-647,900
เมษายน
2-647,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – โทยะ TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่า
4 ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ท SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – โทยะ
 • โรงแรม
 • TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้ง สถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม