fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิกาว่า EP.2 (TG) 5วัน 3คืน ZGCTS-2305TG – J2823286

รหัสทัวร์ : J2823286
เดินทาง : Mar 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิกาว่า EP.2 (TG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 47,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองอาซาฮิกาว่า  หมู่บ้านราเมน  สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า  อิออน มอลล์  ลานกิจกรรมหิมะ  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ถนนซาไกมาชิ  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  ศาลเจ้าฮอกไกโด  โรงงานช็อกโกแลต  ตลาดปลาซัปโปโรโจไง  ดิวตี้ฟรี  อุทยานโมอาย  พระอะตะมะ ไดบุตสึ  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกาซัปโปโร  สวนโอโดริ
กิน : บุฟเฟ่ต์ปูชูไว และปูทาราบะ และอาหารทะเลอื่นๆ
พิเศษ : พักย่านช้อปปิ้ง 2 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชิโตเซะ  เมืองอาซาฮิกาว่า  หมู่บ้านราเมน  สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า  อิออน มอลล์  ลานกิจกรรมหิมะ  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ถนนซาไกมาชิ  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  ศาลเจ้าฮอกไกโด  โรงงานช็อกโกแลต  ตลาดปลาซัปโปโรโจไง  ดิวตี้ฟรี  อุทยานโมอาย  พระอะตะมะ ไดบุตสึ  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกาซัปโปโร  สวนโอโดริ  สนามบินชิโตเสะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม(เต็มทุกกรุ๊ป)47,990
มีนาคม
(เต็มทุกกรุ๊ป)47,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า - อิออน มอลล์ Art Hotel, Asahikawa ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ Smile Hotel Premium,Sapporo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ดิวตี้ฟรี - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ Smile Hotel Premium,Sapporo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • Art Hotel, Asahikawa ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • Smile Hotel Premium,Sapporo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ดิวตี้ฟรี - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ
 • โรงแรม
 • Smile Hotel Premium,Sapporo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม