fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FANTASTIC PREMIUM (TG) 5วัน 3คืน (CTS15) – J542089

รหัสทัวร์ : J542089
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ฮอกไกโด พัก 4 ดาว การบินไทย
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หุบเขานรกจิโงคุดานิ  กระเช้าอุสุซัง  สวนหมีโชวะ  คิโรโระรีสอร์ท  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกา  ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์  ศาลเจ้าฮอกไกโด  โรงงานช็อคโกแลต  อุทยานโมอาย 
ช้อป : ดิวตี้ฟรี มิตซุย เอาท์เล็ต 
กิน : บุฟเฟต์ขาปู 3 ชนิด
พิเศษ : สวนหมีโชวะ  คิโรโระรีสอร์ท พัก 4 ดาวทุกคืน

J542089 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนิวชิโตเสะ  หุบเขานรกจิโงคุดานิ  กระเช้าอุสุซัง  สวนหมีโชวะ  คิโรโระรีสอร์ท  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ดิวตี้ฟรี  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกา  ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์  ศาลเจ้าฮอกไกโด  โรงงานช็อคโกแลต  อุทยานโมอาย  มิตซุย เอาท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ บุฟเฟต์ขาปู 3 ชนิด!! + พัก 4 ดาวทุกคืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)     
2 สนามบินนิวชิโตเสะ – หุบเขานรกจิโงคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – สวนหมีโชวะ   Toya San Palace Hotel หรือเทียบเท่า
3 คิโรโระรีสอร์ท – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –ดิวตี้ฟรี                                                Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเท่า
4 ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – อุทยานโมอาย – มิตซุย เอาท์เล็ต    Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ   
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)     
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนิวชิโตเสะ – หุบเขานรกจิโงคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – สวนหมีโชวะ  
 • โรงแรม
 • Toya San Palace Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คิโรโระรีสอร์ท – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –ดิวตี้ฟรี                                               
 • โรงแรม
 • Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – อุทยานโมอาย – มิตซุย เอาท์เล็ต   
 • โรงแรม
 • Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ   
 • โรงแรม