fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER MOTHER’S DAY (XJ) 5วัน 3คืน – J052098

รหัสทัวร์ : J052098
เดินทาง : Aug
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ฮอกไกโด ช่วงวันแม่
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,900 ฿ 35,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านราเม็ง  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์  โซอุนเคียว สระน้ำสีฟ้า  สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ  ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ  สวนสาธารณะโอโดริ  หอนาฬิกาโบราณ ซัปโปโร คลองโอตารุ  หอนาฬิกาไอน้ำ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ศาลเจ้าฮอกไกโด
ช้อป : ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ ถนนซาไกมาจิ มิตซุยเอาท์เล็ต  ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
กิน : บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น
พิเศษ : สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ / ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ / แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus

J052098 ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่  หมู่บ้านราเม็ง  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์  โซอุนเคียว สระน้ำสีฟ้า  สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ  ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ  สวนสาธารณะโอโดริ  หอนาฬิกาโบราณ  ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ  ซัปโปโร คลองโอตารุ  หอนาฬิกาไอน้ำ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี  ถนนซาไกมาจิ  ศาลเจ้าฮอกไกโด  ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต  ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์แบบไม่อั้น / แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม12-1637,90035,900
สิงหาคม
12-1637,90035,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
2 ชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โซอุนเคียว – สระน้ำสีฟ้า – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ – สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ซัปโปโร – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว
 • โรงแรม
 • SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โซอุนเคียว – สระน้ำสีฟ้า – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ – สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
 • โรงแรม
 • SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซัปโปโร – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
 • โรงแรม
 • SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม