fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด (XJ) 6วัน 4คืน (XJ146) – J522001

รหัสทัวร์ : J522001
เดินทาง : Feb - Mar
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ฤดูหนาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 28,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ป้อมโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน หุบเขานรกจิโกกุดานิ เนินพระพุทธเจ้า เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ศาลเจ้าฮอกไกโด ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
ช้อป : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ มิตซุยเอ้าท์เลท อิออน ทาวน์ ถนนทานุกิโคจิ
กิน : ชาบู บุฟเฟต์+ขาปู
พิเศษ : Free wifi on bus

J522001 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซะ  เมืองฮาโกดาเตะ  อุทยานแห่งชาติโอนุมะ  ป้อมโกเรียวคาคุ  โกดังอิฐแดงริมน้ำ  นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ  ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ  ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  เมืองซัปโปโร  มิตซุยเอ้าท์เลท เนินพระพุทธเจ้า  เมืองฟุราโน่  เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่  เมืองบิเอะ  บ่อน้ำสีฟ้า  เมืองอาซาฮิคาว่า  หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า  อิออน ทาวน์ ศาลเจ้าฮอกไกโด  ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้  ถนนทานุกิโคจิ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ..เมนู ชาบู บุฟเฟต์+ขาปู / Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์21-2630,888
กุมภาพันธ์
21-2630,888
มีนาคม15-20 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 25-30 / 26-3130,888
มีนาคม
15-20 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 25-30 / 26-3130,888ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 วันแรก - สนามบินดอนเมือง XJ620 DMK CTS 02:10-10:40
2 วันที่สอง - สนามบินชิโตเสะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ SMILE HOTEL HAKODATE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 วันที่สาม - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 วันที่สี่ - เนินพระพุทธเจ้า – เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์ HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 วันที่ห้า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 วันที่หก - สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ XJ621 CTS DMK 11:55-18:00
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วันแรก - สนามบินดอนเมือง XJ620 DMK CTS 02:10-10:40
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วันที่สอง - สนามบินชิโตเสะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
 • โรงแรม
 • SMILE HOTEL HAKODATE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วันที่สาม - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
 • โรงแรม
 • KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วันที่สี่ - เนินพระพุทธเจ้า – เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์
 • โรงแรม
 • HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วันที่ห้า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วันที่หก - สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ XJ621 CTS DMK 11:55-18:00
 • โรงแรม