fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE TOYA SAPPORO OTARU (TG) 6วัน 4คืน TG007 – J5223327

รหัสทัวร์ : J5223327
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE TOYA SAPPORO OTARU (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 78,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมูระ โนโบริเบทสึ  โชวะชินซัน  สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน  ทะเลสาบโทยะ  อุทยานแห่งชาติทะเลสาบโอนุมะ  ป้อมโกเรียวคาคุ (รวมค่าขึ้นจุดชมวิว)  เมืองฮาโกดาเตะ  โกดังอิฐแดงริมแม่น้ำ  HAKODATE NIGHT VIEW (ขึ้นกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ)  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ  ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ  โบสถ์พระแม่มารี  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  Mitsui Outlet  ซัปโปโร   โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ  Duty Free A&S Sapporo  โรงงานช็อคโกแลต  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
กิน : พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปูยักษ์อร่อยไม่อั้น!

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ  หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมูระ โนโบริเบทสึ  โชวะชินซัน  สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน  ทะเลสาบโทยะ  อุทยานแห่งชาติทะเลสาบโอนุมะ  ป้อมโกเรียวคาคุ (รวมค่าขึ้นจุดชมวิว)  เมืองฮาโกดาเตะ  โกดังอิฐแดงริมแม่น้ำ  HAKODATE NIGHT VIEW (ขึ้นกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ)  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ  ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ  โบสถ์พระแม่มารี  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  Mitsui Outlet  ซัปโปโร   โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ  Duty Free A&S Sapporo  โรงงานช็อคโกแลต  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-18 (วันสงกรานต์)78,888
เมษายน
13-18 (วันสงกรานต์)78,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมูระ โนโบริเบทสึ – โชวะชินซัน – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 อุทยานแห่งชาติทะเลสาบโอนุมะ - ป้อมโกเรียวคาคุ (รวมค่าขึ้นจุดชมวิว) - เมืองฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงริมแม่น้ำ – HAKODATE NIGHT VIEW (ขึ้นกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ) YUNOKAWA TAKUBOKUTEI ONSEN HOTELหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - โบสถ์พระแม่มารี – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – Mitsui Outlet - ซัปโปโร SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – Duty Free A&S Sapporo – โรงงานช็อคโกแลต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมูระ โนโบริเบทสึ – โชวะชินซัน – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ
 • โรงแรม
 • TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติทะเลสาบโอนุมะ - ป้อมโกเรียวคาคุ (รวมค่าขึ้นจุดชมวิว) - เมืองฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงริมแม่น้ำ – HAKODATE NIGHT VIEW (ขึ้นกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ)
 • โรงแรม
 • YUNOKAWA TAKUBOKUTEI ONSEN HOTELหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - โบสถ์พระแม่มารี – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – Mitsui Outlet - ซัปโปโร
 • โรงแรม
 • SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – Duty Free A&S Sapporo – โรงงานช็อคโกแลต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • โรงแรม