fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO มงลงแน่ (XJ) 5วัน 3คืน (CTS03) – J5419205

รหัสทัวร์ : J5419205
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ฮอกไกโด 5วัน3คืน อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 เต็มวัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 24,889 ฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว :  เขื่อนโฮเฮเคียว  น้ำตกชิไรโตะโนะ มหาลัยฮอกไกโด  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี   พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
ช้อป : ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้  ดิวตี้ฟรี  โรงงานช็อกโกแลต  มิตชุย เอาท์เล็ท
กิน : พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : free day 1 วันเต็ม

J5419205 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซ่  โจซังเค  เขื่อนโฮเฮเคียว  น้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ  IWATO KANNONDO มหาลัยฮอกไกโด  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี   พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้  ดิวตี้ฟรี  โรงงานช็อกโกแลต  มิตชุย เอาท์เล็ท อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                        (-/-/-)
2 สนามบินชิโตเซ่– โจซังเค – เขื่อนโฮเฮเคียว –  น้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ–  IWATO KANNONDO                             (-/L/D) Hotel
3 มหาลัยฮอกไกโด - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ – ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท                (B/L/-) Hotel
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน                                                                          (B/-/-) Hotel
5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                                     (B/-/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                        (-/-/-)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่– โจซังเค – เขื่อนโฮเฮเคียว –  น้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ–  IWATO KANNONDO                             (-/L/D)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มหาลัยฮอกไกโด - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ – ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท                (B/L/-)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน                                                                          (B/-/-)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                                     (B/-/-)
 • โรงแรม