fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER NO.2 (XJ) 6วัน 4คืน – J452093

รหัสทัวร์ : J452093
เดินทาง : Jul
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ชมทุ่ง LAVENDER ช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชา อิสระ 1 วัน




ราคาเริ่มต้น

฿ 33,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้





ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ  ทะเลสาบโทยะ  เมืองโนโบริเบ็ทสึ  จิโกกุดานิ  เนินพระพุทธเจ้า อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดัง ตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) เมืองฟุราโน่  โทมิตะฟาร์ม (ทุ่งลาเวนเดอร์)  นั่งรถไฟโนโรโกะ  เมืองบิเอะ  เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA)  บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND)
ช้อป : ถนนซาไกมาจิ  ดิวตี้ฟรี อิออนพลาซ่า มิตซุย เอาท์เล็ต
พิเศษ : โทมิตะฟาร์ม (ทุ่งลาเวนเดอร์) / แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus

J452093 ทัวร์ญี่ปุ่น โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  ถนนซาไกมาจิ  ดิวตี้ฟรี  สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ  ทะเลสาบโทยะ  เมืองโนโบริเบ็ทสึ  จิโกกุดานิ  เนินพระพุทธเจ้า  อิออนพลาซ่า อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดัง ตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) เมืองฟุราโน่  โทมิตะฟาร์ม (ทุ่งลาเวนเดอร์)  นั่งรถไฟโนโรโกะ  เมืองบิเอะ  เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA)  บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND)  มิตซุย เอาท์เล็ต สนามบินชิโตเซ่ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus /ลือกซื้อเมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อั้น “สุดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด” จ่ายเพิ่มท่านละ 1,900 บาท  *** พิเศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%***


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม4-933,900
กรกฎาคม
4-933,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ – ดิวตี้ฟรี - ออนเซ็น THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ทะเลสาบโทยะ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - เนินพระพุทธเจ้า - อิออนพลาซ่า APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดัง ตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 เมืองฟุราโน่- โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
6 สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ – ดิวตี้ฟรี - ออนเซ็น
 • โรงแรม
 • THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ทะเลสาบโทยะ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - เนินพระพุทธเจ้า - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดัง ตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน)
 • โรงแรม
 • APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฟุราโน่- โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต
 • โรงแรม
 • AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม